Naprej na vsebino

Časopis Slovenec

Časopis Slovenec je bil v letih 1873 – 1945 glasilo slovenskega katoliškega gibanja, glavni slovenski politični časnik, ki je močno zaznamoval slovensko politično življenje in razvoj slovenskega časnikarstva in vodilni časnik političnega katolicizma na Slovenskem.

Začel je izhajati 14. oktobra leta 1873 kot odgovor na mladoslovenski Slovenski narod. Že od samega začetka je bil kritično nastrojen do domače politike, konec koncev so ga urejali pomembni predstavniki slovenskega političnega katolicizma in slovenskega političnega in kulturnega življenja. V bolj demokratičnem ozračju razvoja SLS in pod sposobnimi uredniki je v dvajsetih letih 20. stoletja dosegal zavidljivo časnikarsko raven in v tem prekašal liberalna Slovenski narod in Jutro.

Slovenec se je kljub večkratni zamenjavi oblasti (Avstro-ogrska, Država SHS, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevina Jugoslavija, Federativna ljudska republika Jugoslavija) in vsem svetovnim ter domačim krizam obdržal vse do konca druge svetovne vojne leta 1945, ko so ga nove oblasti ukinile.

V letih 1991 – 1996 je izhajal časnik z enakim imenom in podobno usmeritvijo.

Leta 2016 je INAK registriral Slovenca kot blagovno znamko. Novi časi pa terjajo nove pristope, zato smo novega Slovenca zastavili malce drugače, a še vedno v duhu in z vsem spoštovanjem prvega Slovenca.

Spletni časopis Slovenec tako deluje od leta 2016, ko je bil vpisa tudi v razvid medijev in delno zasleduje usmeritev prvotnega Slovenca. Ljudem približuje prispevke in strokovne članke z različnih področij, od politike, do sociale. Skuša zajeti teme, ki so pomembne tako za posameznika, kot širši krog, ter s svojimi prispevki želi opozoriti na nepravilnosti, ki se dogajajo, ter ponuja tudi morebitne rešitve. Slovenec je odziv na potrebe ljudi, ki želijo prebrati nekaj drugačnega, koristnega in predvsem objektivnega.

Za vse vaše želje, predloge in pritožbe skrbi vršilec dožnosti odgovornega urednika:

Primož Jelševar

primoz.jelsevar@inak.si