Naprej na vsebino

Dejstva o EU

STOJEČE EU NOVICE s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Čeprav je zunaj mrzlo, je Suzani postalo kar vroče, ko je na vse pretege poskušala razložiti za kaj pravzaprav gre pri trajnostnem razvoju. Ji je uspelo? Prepričajte se sami. Vabljeni k ...

Dejstvo številka 147

Objavljeno:
Evropska investicijska banka (EIB) si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 % posojil je namenjenih projektom v EU. ...

Dejstvo številka 146

Objavljeno:
Evropska investicijska banka (EIB) je v skupni lasti držav EU. Prizadeva si: uresničiti evropski potencial za delovna mesta in gospodarsko rast; podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb; uveljaviti politike EU zunaj ...

Dejstvo številka 145

Objavljeno:
Evropska investicijska banka (EIB) s posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU. Ustanovljena je bila 1958, sedež ima v Luxembourgu. Predsednik EIB je Werner Hoyer.

Dejstvo številka 144

Objavljeno:
Če menite, da sta institucija ali organ EU kršila vašo pravico do zasebnosti, na to najprej opozorite osebje EU , ki je bilo pristojno za obdelavo vaših podatkov v instituciji, kjer ...

Dejstvo številka 143

Objavljeno:
Institucije in organi EU ne smejo obdelovati osebnih podatkov o: rasni in etnični pripadnosti; političnem prepričanju; verskem in filozofskem nazoru; sindikalnem članstvu; o zdravstvenem stanju in spolni usmerjenosti državljanov (razen če ...

Dejstvo številka 142

Objavljeno:
Vsakodnevne dejavnosti evropskega nadzornika za varstvo podatkov zadevajo 2 glavni področji: Nadzor in uveljavljanje pravil: ocenjuje spoštovanje pravil za varovanje podatkov v ravnanju institucij in organov EU. Politika in svetovanje: zakonodajalcem ...

Dejstvo številka 141

Objavljeno:
Delo evropskega nadzornika za varstvo podatkov: Nadzoruje obdelavo osebnih podatkov v administraciji EU in preprečuje kršitev pravil glede zasebnosti. Svetuje institucijam in organom EU glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov ter ...

Dejstvo številka 140

Objavljeno:
Evropski nadzornik za varstvo podatkov se imenuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Sedanji nadzornik je Wojciech Wiewiórowski.

Dejstvo številka 139

Objavljeno:
Institucije in organi EU morajo pri opravljanju svojih nalog včasih obdelati osebne podatke državljanov – v elektronski, pisni ali vizualni obliki. K obdelavi podatkov sodi njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, priklic, pošiljanje, ...

Prijava na e-novice