Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 76

Objavljeno:
Med tisočimi sodbami Sodišča EU jih ima večina – zlasti tiste, ki jih izda na podlagi vprašanj za predhodno odločanje – zelo pomembne posledice za vsakdanje življenje evropskih državljanov.

Dejstvo številka 75

Objavljeno:
Sodniki izvolijo predsednika Sodišča EU med svojimi člani za obdobje treh let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik vodi delo in službe Sodišča EU ter predseduje obravnavam in posvetovanjem večjih sestav.

Dejstvo številka 74

Objavljeno:
Postopek pred Sodiščem EU je sestavljen tako iz pisnega kot ustnega dela. Obravnave so javne.

Dejstvo številka 73

Objavljeno:
Sodniki na Sodišču EU imajo mandat šest let, predsednik sodišča ima mandat tri leta. Praviloma se odloča o zadevah v senatu petih ali treh sodnikov, možne pa so tudi sestave v ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Slovenci smo znani potem, daimamonabančnemračunuinv“štumfu”karnekajdenarja. Aliznamovarčevatiininvestirati. KakodobroseSlovenciznajdemovsvetufinanc? Vabljeni k ,,, in. nastal v podpori in sodelovanju Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies

Dejstvo številka 72

Objavljeno:
Sodišče EU je sestavljeno iz 28 sodnikov (število držav članic EU). Pri razsojanju jim pomaga 11 generalnih pravobranilcev, ki podajo o vsaki zadevi svoje pravno mnenje.

Dejstvo številka 71

Objavljeno:
Ker ima vsaka država članica svoj jezik in poseben pravni sistem, je Sodišče EU večjezična institucija. Njegova jezikovna ureditev je izjemna glede na druga sodišča po svetu, saj je lahko vsak ...

Dejstvo številka 70

Objavljeno:
Sodišče EU je tako pravna avtoriteta Evropske unije in s sodišči držav članic skrbi za skladno uporabo in razlago prava EU. Sodišče EU ima sedež v Luksemburgu, sestavljajo pa ga Sodišče ...

Dejstvo številka 69

Objavljeno:
Sodišče Evropske unije v okviru te naloge: – nadzira zakonitost aktov institucij Evropske unije, – skrbi za to, da države članice izpolnjujejo obveznosti iz pogodb, – na predlog nacionalnih sodišč razlaga ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Si želite jesti slovensko, domačo, zdravo hrano? Marko ve, kako to doseči. Odgovore dobite, če boste  in . Veseli bomo, če boste tudi , in.  nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre ...

Prijava na e-novice