Skip to content

Evropska unija

Dejstvo številka 141

Posted on
Delo evropskega nadzornika za varstvo podatkov: Nadzoruje obdelavo osebnih podatkov v administraciji EU in preprečuje kršitev pravil glede zasebnosti. Svetuje institucijam in organom EU glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov ter ...

Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi

Posted on
Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi je bil ustanovljen leta 1996 v Sofiji in predstavlja enega od političnih forumov regionalnega sodelovanja. O ciljih strategije SEE 2030 in trenutnem stanju preberite v prispevku.

Dejstvo številka 140

Posted on
Evropski nadzornik za varstvo podatkov se imenuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Sedanji nadzornik je Wojciech Wiewiórowski.

Dejstvo številka 139

Posted on
Institucije in organi EU morajo pri opravljanju svojih nalog včasih obdelati osebne podatke državljanov – v elektronski, pisni ali vizualni obliki. K obdelavi podatkov sodi njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, priklic, pošiljanje, ...

Dejstvo številka 138

Posted on
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti. Organ je bil ustanovljen 2004 in ima ...

Dejstvo številka 137

Posted on
Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti poda priporočila za obravnavanje nepravilnosti Institucija nato poda mnenje v treh mesecih. Pritožnik pa lahko predloži pripombe. V končni odločbi varuh človekovih pravic poda sklepne ...

Dejstvo številka 136

Posted on
Po prejemu pritožbe Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri, ali naj sproži preiskavo. Pritožnik je o odločitvi obveščen z dopisom. Nato varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko: institucijo ali organ ...

Dejstvo številka 135

Posted on
Pritožbo varuhu človekovih pravic morate vložiti v roku dveh let od trenutka, ko ste ugotovili nepravilnost. Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo in razlog ...

Dejstvo številka 134

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU. Pritožbo je treba vložiti v dveh ...

Prijava na e-novice