Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 119

Objavljeno:
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine. Predsednica je Christa Schweng. V njem sodeluje 329 članov iz vseh držav EU. Ustanovljen ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Kaj menite, koliko denarja bi bilo potrebno zagotoviti v državnem proračunu za kmetijstvo? Marko pravi: Toliko, kolikor ga je potrebno. Zakaj meni tako? Vabljeni k ? in ? pa boste izvedeli. ...

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Evropske direktive, predpisi, ukrepi… kaj točno je ta pravniški mambo jambo? Odgovore ima, kot vedno, Suzana, zato vabljeni k ,,,in.  nastal v podpori in sodelovanju Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European ...

Dejstvo števila 118

Objavljeno:
OR pripravlja študije o različnih vidikih lokalne in regionalne razsežnosti EU (izobraževanje, promet, socialna vprašanja, širitev itd.). Pri njihovi pripravi sodelujejo zunanji strokovnjaki. OR objavlja tudi publikacije, namenjene širši javnosti ter ...

Dejstvo številka 117

Objavljeno:
S predhodnimi mnenji lahko Evropski odbor regij sodeluje v zelo zgodnji fazi razvoja politik, kar mu omogoča večji vpliv. Podobno lahko Evropska komisija Evropski odbor regij zaprosi za pripravo poročila o ...

Dejstvo številka 116

Objavljeno:
Z resolucijami Odbor regij izraža svoje stališče o pomembnih in aktualnih vprašanjih. Pripravijo jih lahko tudi politične skupine OR ali 32 članov OR. Predhodna mnenja in poročila o učinku Delo OR ...

Dejstvo številka 115

Objavljeno:
Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski parlament se z Odborom regij posvetujejo pri pripravi zakonodajnih besedil (direktiv, uredb itd.) na področjih, ki vplivajo na lokalne in regionalne skupnosti. Predlogi zakonodajnih besedil ...

STOJEČE EU NOVICE s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Zdaj je že počasi jasno, da #Slovenija predseduje Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021 in ne EU. Kaj vse se je že v tem času našega predsedovanja dogajalo, pa vam ...

Dejstvo številka 114

Objavljeno:
Generalni sekretariat Evropskega odpora regij sestavlja 5 direkcij: direkcija za člane in plenarna zasedanja, direkciji za zakonodajno delo 1 in 2, direkcija za komuniciranje ter direkcija za kadrovske zadeve in finance. ...

Dejstvo številka 113

Objavljeno:
Generalnega sekretarja predsedstvo Evropskega odbora regij (OR) imenuje za pet let. Generalni sekretar kot vodja uprave OR ne sme biti nosilec političnega mandata. Njegova naloga je, da skrbi za izvajanje sklepov ...

Prijava na e-novice