Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 86

Objavljeno:
Računsko Sodišče je bilo ustanovljeno s proračunsko pogodbo leta 1975, formalno pa je bilo ustanovljeno 18. oktobra 1977. Prvo sejo je imelo teden kasneje. V tem času sodišče ni bila uradna ...

Dejstvo številka 85

Objavljeno:
Računsko Sodišče (Evropsko računsko sodišče) (francosko: Cour des comptes européenne) je peta institucija Evropske unije (EU). Ustanovljena je bila leta 1975 v Luksemburgu.

Dejstvo številka 84

Objavljeno:
Zoper odločbe, ki jih sprejme Splošno sodišče, se lahko v roku dveh mesecev vloži pritožba pri Sodišču zgolj glede pravnih vprašanj.

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Marko vas bo tokrat popeljal v prihodnost kmetovanja in vloge kmetov. Bomo čez leta lahko bili samooskrbni? Kako do tega cilja? Za odgovore bo treba  in . Nič ni narobe, če tudi , in .  nastal ...

Dejstvo številka 83

Objavljeno:
Splošno sodišče je pristojno za obravnavo: tožb, ki temeljijo na pogodbah, ki jih je sklenila Evropska unija, ki izrecno določajo pristojnost Splošnega sodišča; tožb s področja intelektualne lastnine zoper odločbe Urada ...

Dejstvo številka 82

Objavljeno:
Splošno sodišče je pristojno za obravnavo: tožb držav članic zoper Komisijo; tožb držav članic zoper Svet v zvezi s sprejetimi akti na področju državnih pomoči, ukrepov trgovinske zaščite (damping) in akti, ...

Stoječe EU Novice

Objavljeno:
Suzana vam bo tokrat predstavila posebna EU reperja. “Igrata” za Svet EU in se predstavljata z imenom #COREPERI in #CORPEREII. Vabljeni k ,,,in .  je nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried ...

Dejstvo številka 81

Objavljeno:
Splošno sodišče je pristojno za obravnavo tožb fizičnih ali pravnih oseb za razglasitev ničnosti aktov institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije, na katere so naslovljeni ali ki jih neposredno in ...

Dejstvo številka 80

Objavljeno:
O zadevah, ki so predložene Splošnemu sodišču, odločajo senati treh ali petih sodnikov, v nekaterih primerih pa odloča sodnik posameznik.

Dejstvo števila 79

Objavljeno:
Sodniki Splošnega sodišča med seboj izvolijo predsednika za obdobje treh let. Sodnega tajnika imenujejo za šest let. Sodniki opravljajo naloge popolnoma nepristransko in neodvisno. Splošno sodišče v nasprotju s Sodiščem EU ...

Prijava na e-novice