Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 122

Objavljeno:
Evropsko ekonomsko-socialni odbor ima 3 ključne naloge: Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro. Spodbuja participativno demokracijo v ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Hrana na trgovinskih policah se draži, a kaj menite, koliko od teh podražitev dobi tisti, ki hrano pridela, torej kmet? Vabljeni k in .Povejte tudi drugim in , ter . nastal ...

Dejstvo številka 121

Objavljeno:
Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih ...

Dejstvo številka 120

Objavljeno:
EESO ima trenutno 329 članov iz držav članic, in sicer (glede na število prebivalcev): po 24 za Nemčijo, Francijo in Italijo; po 21 za Poljsko in Španijo; 15 za Romunijo; po ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Profesor dr. Osterc, prvi kmetijski minister v samostojni Sloveniji, je dejal, da je lahko hrana najmočnejše orožje, če je zmanjka. Se strinjate? Vabljeni k in .Veseli bomo tudi , in . ...

Dejstvo številka 119

Objavljeno:
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine. Predsednica je Christa Schweng. V njem sodeluje 329 članov iz vseh držav EU. Ustanovljen ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Kaj menite, koliko denarja bi bilo potrebno zagotoviti v državnem proračunu za kmetijstvo? Marko pravi: Toliko, kolikor ga je potrebno. Zakaj meni tako? Vabljeni k ? in ? pa boste izvedeli. ...

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Evropske direktive, predpisi, ukrepi… kaj točno je ta pravniški mambo jambo? Odgovore ima, kot vedno, Suzana, zato vabljeni k ,,,in.  nastal v podpori in sodelovanju Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European ...

Dejstvo števila 118

Objavljeno:
OR pripravlja študije o različnih vidikih lokalne in regionalne razsežnosti EU (izobraževanje, promet, socialna vprašanja, širitev itd.). Pri njihovi pripravi sodelujejo zunanji strokovnjaki. OR objavlja tudi publikacije, namenjene širši javnosti ter ...

Dejstvo številka 117

Objavljeno:
S predhodnimi mnenji lahko Evropski odbor regij sodeluje v zelo zgodnji fazi razvoja politik, kar mu omogoča večji vpliv. Podobno lahko Evropska komisija Evropski odbor regij zaprosi za pripravo poročila o ...

Prijava na e-novice