Naprej na vsebino

Evropska unija

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Kaj menite, kaj je pomembnejše dobre surovine ali pravočasna dostava? Odgovore ima Marko, zato vabljeni k ogledu in poslušanju. Prav tako lahko všečkate, komentirate in delite.  nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for ...

Dejstvo številka 97

Objavljeno:
Odločitve Evropskega svet sprejema praviloma na podlagi konsenza. Zaseda vsaj dvakrat letno.

Dejstvo številka 96

Objavljeno:
Evropski svet (Conseil européen, European Council) sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik Evropske komisije. Je vrhovni politični organ EU, ki oblikuje splošne politične smernice razvoja EU. 

Dejstvo številka 95

Objavljeno:
Evropska komisija predlaga akte, o katerih nato glasujeta Svet EU in Evropski parlament, izvršuje politike skupnosti, upravlja in izvaja proračun EU, skrbi za izvajanje zakonodaje EU in deloma zastopa EU po ...

Dejstvo številka 94

Objavljeno:
Komisarje (predstavnike komisije s strani držav članic) predlagajo nacionalne vlade za mandat petih let (evropski parlament kandidate izpraša in potrdi), vendar so v svojem delu neodvisni in imenovani s strani Evropskega ...

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Objavljeno:
Kako dobro poznate povojne generacije? Veste katere lastnosti imajo? Veste kdo so X, Y in Z generacija? Vabljeni k in ,  in. Veseli bomo če boste tudi .  je nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. ...

Dejstvo številka 93

Objavljeno:
Evropsko komisijo (Commission européenne, European Commission) sestavlja 28 komisarjev, ki pokrivajo posamezna področja. Izvaja iniciativno in izvršilno funkcijo, upravlja s financami in predstavlja ter zastopa administracijo EU.

Dejstvo številka 92

Objavljeno:
Velikost evropskega računskega sodišča je bilo mnogokrat predmet kritik. Na podlagi sistema, da ima vsaka država članica enega predstavnika, je število članov sodišča zraslo iz devet na sedemindvajset. Tako številno članstvo ...

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Objavljeno:
V prejšnjih Stoječih EU Novicah je Darija govorila o medgeneracijskih družinah, tokrat pa bo spregovorila o medgeneracijskih odnosih na delovnem mestu. Vabljeni k ,,in . Če boste pa delili, pa tudi ...

Prijava na e-novice