Skip to content

Evropska unija

Dejstvo številka 138

Posted on
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti. Organ je bil ustanovljen 2004 in ima ...

Dejstvo številka 137

Posted on
Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti poda priporočila za obravnavanje nepravilnosti Institucija nato poda mnenje v treh mesecih. Pritožnik pa lahko predloži pripombe. V končni odločbi varuh človekovih pravic poda sklepne ...

Dejstvo številka 136

Posted on
Po prejemu pritožbe Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri, ali naj sproži preiskavo. Pritožnik je o odločitvi obveščen z dopisom. Nato varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko: institucijo ali organ ...

Dejstvo številka 135

Posted on
Pritožbo varuhu človekovih pravic morate vložiti v roku dveh let od trenutka, ko ste ugotovili nepravilnost. Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo in razlog ...

Dejstvo številka 134

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU. Pritožbo je treba vložiti v dveh ...

Dejstvo številka 133

Posted on
Če niste zadovoljni z delom institucije, organa ali agencije EU, se najprej obrnite na pristojno institucijo ali organ in poskusite doseči odpravo nepravilnosti. Če to ne uspe, se lahko pritožite evropskemu ...

Dejstvo številka 132

Posted on
Kabinet varuha človekovih pravic zadeve preiskuje na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo. Deluje nepristransko in ne prejema navodil nobenega vladnega organa ali organizacije. Evropski varuh človekovih pravic vsako leto Evropskemu ...

Dejstvo številka 131

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic obravnava različne kršitve, denimo: nepravično obravnavo, diskriminacijo, zlorabo pooblastil, pomanjkanje informacij ali zavrnitev dostopa do informacij, neupravičeno zavlačevanje, nepravilne postopke.

Dejstvo številka 130

Posted on
Evropska varuhinja človekovih pravic je Emily O’Reilly. Organ je bil ustanovljen leta 1995. Sedež ima v Strasbourgu (Francija). Evropski parlament izvoli varuha človekovih pravic za obdobje petih let z možnostjo ponovne ...

Prijava na e-novice