Skip to content

Evropska unija

Dejstvo številka 39

Posted on
Predsedstvo Evropskega parlamenta poleg predsednika in podpredsednikov sestavljajo tudi kvestorji, ki imajo svetovalno funkcijo. Zadolženi so za administracijo.

Dejstvo številka 38

Posted on
Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta in predsedniki političnih skupin. Kot organ političnega vodenja Evropskega parlamenta določa organizacijo dela in vsa vprašanja v zvezi z zakonodajnim načrtovanjem, ki se nanašajo na ...

Dejstvo številka 37

Posted on
Parlament igra tudi pomembno vlogo pri širitvi EU, saj mora dati soglasje k pristopu novih držav članic.

Dejstvo številka 36

Posted on
Evropski parlament zaseda dvanajstkrat letno v Strasbourgu, preostala zasedanja potekajo v Bruslju, seje odborov (20 stalnih odborov) pa so vedno v Bruslju.

Dejstvo številka 35

Posted on
Slovenci so prvič volili poslance Evropskega parlamenta leta 2004, tj. takoj po pridružitvi Evropski uniji. Najprej je bilo slovenskih poslancev sedem, z volitvami leta 2014 pa se je v skladu z ...

Dejstvo številka 34

Posted on
Evropski parlament izvolijo državljani Evropske unije vsakih pet let na neposrednih in splošnih volitvah. Poslancev je lahko največ 705 in delujejo v osmih poslanskih skupinah, največji pa sta skupina Evropske ljudske ...

Dejstvo številka 33

Posted on
Predsednik Evropskega parlamenta je trenutno David Sassoli, izvoljen julija 2019. Predseduje večstrankarski zbornici; pet največjih skupin v Evropskem parlamentu trenutno je skupina Evropske ljudske stranke (EPP), Progresivno zavezništvo socialistov in demokrati ...

Dejstvo številka 32

Posted on
Evropski parlament je »prva institucija« Evropske unije (prva omenjena v svojih pogodbah in ima ceremonialno prednost pred drugimi institucijami EU) in si deli enake zakonodajne in proračunske pristojnosti s Svetom (razen ...

Dejstvo številka 31

Posted on
Čeprav ima Evropski parlament zakonodajno pristojnost, tako kot Svet, formalno, za razliko od večine nacionalnih parlamentov članic, nima pravice do pobude – to je pristojnost Evropske komisije.

Dejstvo številka 30

Posted on
Od leta 1979 državljani Evropske unije na splošnih volitvah vsakih pet let izvolijo parlament. Volilna udeležba na parlamentarnih volitvah se je po letu 1979 vsakič zmanjšala, leta 2019 pa povečala za ...

Prijava na e-novice