Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 107

Objavljeno:
Predsedstvo je organ odločanja Evropskega odbora regij (OR). Sestavlja ga 63 članov: predsednik, prvi podpredsednik, 28 podpredsednikov (po eden iz vsake države članice), predsedniki političnih skupin OR in 28 drugih članov ...

Dejstvo številka 106

Objavljeno:
Predsednik, ki ga plenarna skupščina izvoli za mandat dveh let in pol, vodi delo Evropskega regijskega odbora, predseduje plenarnim zasedanjem in je njegov uradni predstavnik. Tudi prvega podpredsednika, ki zastopa predsednika ...

Dejstvo številka 105

Objavljeno:
Evropski odbor regij ima 350 članov in enako število nadomestnih članov, pri čemer je njihovo število iz posamezne države do določene mere sorazmerno s številom prebivalcev. 

Dejstvo številka 104

Objavljeno:
Pogodbe zavezujejo Evropsko komisijo in Evropski svet, da se posvetujeta z Evropskim odborom regij, vedno ko pripravljata nove predloge za področja, ki vplivajo na regionalno ali lokalno raven. Komisija, svet in ...

Dejstvo številka 103

Objavljeno:
Tri temeljna načela predstavljajo jedro dela Evropskega odbora regij: Subsidiarnost Bližina Partnerstvo

Dejstvo številka 102

Objavljeno:
Lokalne in regionalne oblasti znotraj Evropske unije so lobirale za večji vpliv pri zadevah EU. To je privedlo do ustanovitve Evropskega odbora regij z Maastrichtsko pogodbo in možnosti, da države članice ...

Dejstvo številka 101

Objavljeno:
Evropski odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 iz dveh razlogov. Prvič, okrog tri četrtine zakonodaje EU se izvaja na lokalni ali regionalni ravni, zato se je zdelo smiselno, da imajo ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Se slovensko podeželje razvija ali nazaduje? Kaj točno pomeni razvoj podeželja? To, da dobijo ceste in trgovine Odgovore ima Marko, zato vabljeni k ogledu novih Stoječih Novic. Veseli bomo tudi kakšnega ...

Dejstvo številka 100

Objavljeno:
Evropski odbor regij je skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov Evropske unije (EU), ki v institucionalnem okviru EU neposredno zastopa podnacionalne oblasti (regije, okrožja, province, občine in mesta).

Dejstvo številka 99

Objavljeno:
Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Evropskega sveta. Pomembno je ločevati med inštitucijami Evropski svet, Svet Evrope (ni organ EU) in Svet Evropske unije.

Prijava na e-novice