Skip to content

Pravila pri spremljanju referendumska kampanje – drugi tir

Slovenec.org skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila glede predstavitev mnenj glede referendumskega vprašanja o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo, 24. septembra.

V času referendumske kampanje, ki se bo končala 22. septembra ob 24:00, bo poročanje slovenec.org glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov skladno z uredniško politiko medija in profesionalnimi standardi v novinarskih prispevkih zagotovil objektivno in uravnoteženo predstavitev referendumske kampanje in mnenj o referendumskem vprašanju.
Za plačana referendumska propagandna sporočila velja, da bo slovenec.org med kampanjo naročnikom omogočil, da zakupijo prispevke, namenjene predstavitvi stališč ali in drugih objav.

Slovenec.org ponuja tudi možnost objave referendumskih oglasov, ki bodo objavljeni v pasicah na strani, ki so tudi sicer namenjene oglaševanju. Zakup oziroma datum propagandnega sporočila je potrebno rezervirati vsaj 1 dan pred objavo po načelu, potrditve zakupa termina, če ga predhodno ni zakupil drug naročnik. Enako velja tudi za referendumska propagandna sporočila, naročiti jih je potrebno vsaj 1 dan pred objavo.

Naročena propagandna sporočila in oglase bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas referendumske kampanje. Naročene oddaje in oglasi bodo jasno označeni, naveden bo naročnik oziroma plačnik oddaje.

Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorni urednik slovenec.org: Alenka Gabrovec

Kontaktni elektronski naslov v času referendumske kampanje: urednistvo@slovenec.org

Prijava na e-novice