Skip to content

člani

Dejstvo številka 49

Posted on
Evropsko računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice. Imenuje jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom za šest let. Slovenijo v ...

Prijava na e-novice