Skip to content

dejstva

Dejstvo številka 156

Posted on
Načela, ki jih EIB mora upoštevati pri dodeljevanju posojil: Sredstva se morajo uporabiti čim bolj racionalno v interesu EU. EIB in države EU ne smejo postavljati pogojev, ki bi določali, da ...

Dejstvo številka 154

Posted on
EIB sprejema odločitve o najemanju in dajanju posojil na podlagi ocene posameznega projekta in glede na možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi. Za posojila znotraj EU je določila posebna prednostna področja ...

Dejstvo številka 148

Posted on
Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev: Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še ...

Dejstvo številka 84

Posted on
Zoper odločbe, ki jih sprejme Splošno sodišče, se lahko v roku dveh mesecev vloži pritožba pri Sodišču zgolj glede pravnih vprašanj.

Dejstvo števila 24

Posted on
Svet EU odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države ...

Dejstvo številka 18

Posted on
Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU ter predsednik evropske komisije. Uveden je bil leta 1974 na predlog Nemčije in Francije ...

Dejstvo številka 17

Posted on
Aktualno vodstvo EU je: Charles Michel, predsednik Evropskega sveta, Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije in David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta.

Dejstvo številka 16

Posted on
Pristojnosti podpore EU: varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, industrija, kultura, turizem, izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport, civilna zaščita in upravno sodelovanje.

Dejstvo števila 11

Posted on
Evropska unija ima izključno pristojnost za sprejemanje pravno zavezujočih aktov in sklepanje mednarodnih sporazumov.

Dejstvo številka 9

Posted on
Temelj EU so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Prijava na e-novice