Naprej na vsebino

dejstva

Dejstvo številka 156

Objavljeno:
Načela, ki jih EIB mora upoštevati pri dodeljevanju posojil: Sredstva se morajo uporabiti čim bolj racionalno v interesu EU. EIB in države EU ne smejo postavljati pogojev, ki bi določali, da ...

Dejstvo številka 154

Objavljeno:
EIB sprejema odločitve o najemanju in dajanju posojil na podlagi ocene posameznega projekta in glede na možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi. Za posojila znotraj EU je določila posebna prednostna področja ...

Dejstvo številka 148

Objavljeno:
Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev: Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še ...

Dejstvo številka 84

Objavljeno:
Zoper odločbe, ki jih sprejme Splošno sodišče, se lahko v roku dveh mesecev vloži pritožba pri Sodišču zgolj glede pravnih vprašanj.

Dejstvo števila 24

Objavljeno:
Svet EU odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države ...

Dejstvo številka 18

Objavljeno:
Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU ter predsednik evropske komisije. Uveden je bil leta 1974 na predlog Nemčije in Francije ...

Dejstvo številka 17

Objavljeno:
Aktualno vodstvo EU je: Charles Michel, predsednik Evropskega sveta, Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije in David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta.

Dejstvo številka 16

Objavljeno:
Pristojnosti podpore EU: varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, industrija, kultura, turizem, izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport, civilna zaščita in upravno sodelovanje.

Dejstvo števila 11

Objavljeno:
Evropska unija ima izključno pristojnost za sprejemanje pravno zavezujočih aktov in sklepanje mednarodnih sporazumov.

Dejstvo številka 9

Objavljeno:
Temelj EU so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Prijava na e-novice