Skip to content

EIB

Dejstvo številka 149

Posted on
Delničarji Evropske investicijske banke so vse države EU. Odločitve sprejemajo naslednji organi: Svet guvernerjev: sestavljajo ga ministri (večinoma finančni) iz vseh držav EU, določa splošno posojilno politiko banke. Svet direktorjev: vodi ...

Dejstvo številka 148

Posted on
Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev: Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še ...

Dejstvo številka 147

Posted on
Evropska investicijska banka (EIB) si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 % posojil je namenjenih projektom v EU. ...

Dejstvo številka 146

Posted on
Evropska investicijska banka (EIB) je v skupni lasti držav EU. Prizadeva si: uresničiti evropski potencial za delovna mesta in gospodarsko rast; podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb; uveljaviti politike EU zunaj ...

Dejstvo številka 145

Posted on
Evropska investicijska banka (EIB) s posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU. Ustanovljena je bila 1958, sedež ima v Luxembourgu. Predsednik EIB je Werner Hoyer.

Prijava na e-novice