Skip to content

EIS

Dejstvo številka 160

Posted on
Finančni instrumenti Evropskega investicijskega sklada so: tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja; jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP; pomoč državam EU in državam kandidatkam ...

Prijava na e-novice