Skip to content

nezaposlenost

Čemu imamo zavod za zaposlovanje?

Posted on
»ZRSZ izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, ter druge storitve in naloge, za katere je pristojen po zakonu in drugih predpisih: posredovanje zaposlitve, ...

Prijava na e-novice