Skip to content

Pastinnova

Inovacije na projektu Pastinnova

Posted on
Projekt Pastinnova je namenjen predvsem paši drobnice v sredozemske bazenu. Tokrat izpolnjujemo obljubo o opisu nekaterih inovacij v drugih partnerskih državah.

Elektronsko štetje drobnice

Posted on
Kakšne so prednosti elektronskega štetja drobnice? Sistem je bil v praksi preizkušen na kozji kmetiji Beka v Zavrhku pri Vremskem Britofu.

Projekt Pastinnova

Posted on
Projekt Pastinnova zlasti proučuje pašne sisteme za drobnico, ki lahko nudijo široko paleto ekosistemskih storitev za ohranjanje habitatov in kulturne dediščine ter zagotovitev preživetja na podeželju.

Prijava na e-novice