Skip to content

poglobljeno branje

Branje knjig ima moč, da nas preoblikuje

Posted on
Zakaj brati? Ker z branjem književnosti razvijamo svoje sposobnosti jezikovnega izražanja in razumevanja besedil, empatijo, sprejemanje drugačnosti, osebnostno rastemo, smo ustvarjalni in imamo širok pogled na svet.

Prijava na e-novice