Skip to content

pokojnina

Delovna in pokojninska doba

Posted on
Kaj je delovna doba? Kaj je pokojninska doba? Poznate razlike? Za vas smo zbrali in na razumljiv način predstavili te informacije.

Lahko zaposleni še upajo na pokojnino?

Posted on
Nesorazmerje med zaposlenimi in upokojenci zvišuje negotovost našega življenja v pokojninski dobi. Takšen položaj nas usmerja v alternativne oblike pokojninskega zavarovanja.

Bonbončki in dejstva o državni pokojnini

Posted on
Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati 1. januarja 2012, je bila odvzeta pravica do državne pokojnine takratnim 16.500 upravičencem. SLS je menil in še meni, ...

Prijava na e-novice