Skip to content

revizija

Dejstvo številka 48

Posted on
Evropsko računsko sodišče izvaja 3 vrste revizije: Revizija računovodskih izkazov – preverja, ali računovodski izkazi točno prikazujejo finančno stanje, rezultate in denarne tokove za dano leto. Revizija skladnosti – preverja, ali ...

Dejstvo številka 47

Posted on
Sodišče je lahko učinkovito, samo če je neodvisno od institucij in organov, ki jih revidira. Zato lahko svobodno odloča o naslednjem: kaj bo revidiralo kako bo to storilo kako in kdaj ...

Prijava na e-novice