Skip to content

senat

Dejstvo številka 51

Posted on
Organizacija Evropskega računskega sodišča Sodišče ima pet senatov, v katere so razporejeni člani in revizorji. Člani posameznega senata med sabo izvolijo dekana za dve leti, njegov mandat pa je obnovljiv.

Prijava na e-novice