Skip to content

Skupnost

Dejstvo številka 43

Posted on
Glavno pobudo za ustanovitev Evropskega računskega sodišča je dal predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor Heinrich Aigner, ki je od leta 1973 odločno zagovarjal ustanovitev organa za zunanjo revizijo na ...

Prijava na e-novice