Skip to content

zakonodaja

Dejstvo številka 56

Posted on
Komisija je v osnovi administrativni organ, a v evropski zakonodaji je edina pobudnica zakonodaje. To pomeni, da ima komisija izključno pristojnost za pripravo predlogov novih pravnih aktov EU, ki jih predloži ...

Prijava na e-novice