Skip to content

Zabava

Dejstvo številka 111

Posted on
Predsednik Evropskega odbora regij, prvi podpredsednik in predsedniki političnih skupin ter generalni sekretar se kot konferenca predsednikov prav tako sestanejo pred vsakim plenarnim zasedanjem in drugimi pomembnimi sejami, da bi dosegli ...

Dejstvo številka 110

Posted on
Evropski odbor regij ima štiri politične skupine: Evropsko ljudsko stranko (EPP), Stranko evropskih socialistov (PES), Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) in Evropsko zvezo (EA). Nekateri člani so neodvisni. Člani ...

Dejstvu številka 109

Posted on
Delo Evropskega odbora regij je organizirano v šestih komisijah, specializiranih za naslednja področja: CIVEX – državljanstvo, upravljanje, institucionalne in zunanje zadeve; COTER – politika teritorialne kohezije in proračun EU; ECON – ...

Dejstvo številka 108

Posted on
344 članov Evropskega odbora regij se petkrat letno v Bruslju sestane na plenarnem zasedanju, na katerem obravnavajo in sprejemajo mnenja, poročila in resolucije. Na plenarna zasedanja, na katerih razpravljajo o vprašanjih ...

Dejstvo številka 107

Posted on
Predsedstvo je organ odločanja Evropskega odbora regij (OR). Sestavlja ga 63 članov: predsednik, prvi podpredsednik, 28 podpredsednikov (po eden iz vsake države članice), predsedniki političnih skupin OR in 28 drugih članov ...

Dejstvo številka 106

Posted on
Predsednik, ki ga plenarna skupščina izvoli za mandat dveh let in pol, vodi delo Evropskega regijskega odbora, predseduje plenarnim zasedanjem in je njegov uradni predstavnik. Tudi prvega podpredsednika, ki zastopa predsednika ...

Dejstvo številka 105

Posted on
Evropski odbor regij ima 350 članov in enako število nadomestnih članov, pri čemer je njihovo število iz posamezne države do določene mere sorazmerno s številom prebivalcev. 

Pred 100 leti v Slovencu

Posted on
Pri Slovencu vsak petek zaženemo časovni stroj in se za vas odpravimo točno 100 let nazaj. Poglejmo, kaj se je takrat dogajalo v Sloveniji in po svetu v političnem oziru.

Dejstvo številka 104

Posted on
Pogodbe zavezujejo Evropsko komisijo in Evropski svet, da se posvetujeta z Evropskim odborom regij, vedno ko pripravljata nove predloge za področja, ki vplivajo na regionalno ali lokalno raven. Komisija, svet in ...

Prijava na e-novice