Naprej na vsebino

Zabava

Dejstvo številka 14

Objavljeno:
Države članice izvajajo svojo pristojnost, če in kolikor Evropska unija ne izvaja svoje pristojnosti.

Dejstvo števila 13

Objavljeno:
Evropska unija lahko izvaja ukrepe za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic.

Dejstvo številka 12

Objavljeno:
Izključne pristojnosti EU so: carinski unija, določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga, monetarna politika držav članic, katerih valuta je evro, ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške ...

Dejstvo števila 11

Objavljeno:
Evropska unija ima izključno pristojnost za sprejemanje pravno zavezujočih aktov in sklepanje mednarodnih sporazumov.

Dejstvo številka 10

Objavljeno:
Evropska unija je bila formalno vzpostavljena z Maastrichtsko pogodbo, ki je v veljavo vstopila 1. novembra 1993. Leta 1995 so se EU pridružile še Avstrija, Finska in Švedska. Leta 2002 je ...

Pred 100 leti v Slovencu

Objavljeno:
Danes si lahko v prispevku o dogajanju pred 100 leti preberete o »zvestih« carinskih uradnikih, o sejmu v Ljubljani ter tudi nekaj o tem, kaj se je takrat dogajalo »čez lužo«, ...

Dejstvo številka 9

Objavljeno:
Temelj EU so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Dejstvo številka 8

Objavljeno:
Vrednote EU so skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja: Človekovo dostojanstvo Svoboda Demokracija Enakost ...

Prijava na e-novice