Naprej na vsebino

Svetnik dneva

Dejstvo številka 105

Objavljeno:
Evropski odbor regij ima 350 članov in enako število nadomestnih članov, pri čemer je njihovo število iz posamezne države do določene mere sorazmerno s številom prebivalcev. 

Dejstvo številka 104

Objavljeno:
Pogodbe zavezujejo Evropsko komisijo in Evropski svet, da se posvetujeta z Evropskim odborom regij, vedno ko pripravljata nove predloge za področja, ki vplivajo na regionalno ali lokalno raven. Komisija, svet in ...

Dejstvo številka 103

Objavljeno:
Tri temeljna načela predstavljajo jedro dela Evropskega odbora regij: Subsidiarnost Bližina Partnerstvo

Dejstvo številka 102

Objavljeno:
Lokalne in regionalne oblasti znotraj Evropske unije so lobirale za večji vpliv pri zadevah EU. To je privedlo do ustanovitve Evropskega odbora regij z Maastrichtsko pogodbo in možnosti, da države članice ...

Dejstvo številka 101

Objavljeno:
Evropski odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 iz dveh razlogov. Prvič, okrog tri četrtine zakonodaje EU se izvaja na lokalni ali regionalni ravni, zato se je zdelo smiselno, da imajo ...

Dejstvo številka 100

Objavljeno:
Evropski odbor regij je skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov Evropske unije (EU), ki v institucionalnem okviru EU neposredno zastopa podnacionalne oblasti (regije, okrožja, province, občine in mesta).

Dejstvo številka 99

Objavljeno:
Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Evropskega sveta. Pomembno je ločevati med inštitucijami Evropski svet, Svet Evrope (ni organ EU) in Svet Evropske unije.

Dejstvo številka 98

Objavljeno:
Po Lizbonski pogodbi Evropski svet izvoli svojega predsednika – ta ne sme biti njegov član – za mandat dveh let in pol z možnostjo enkratnega podaljšanja. Evropski svet imenuje tudi položaj ...

Dejstvo številka 97

Objavljeno:
Odločitve Evropskega svet sprejema praviloma na podlagi konsenza. Zaseda vsaj dvakrat letno.

Dejstvo številka 96

Objavljeno:
Evropski svet (Conseil européen, European Council) sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik Evropske komisije. Je vrhovni politični organ EU, ki oblikuje splošne politične smernice razvoja EU. 

Prijava na e-novice