Naprej na vsebino

Svetnik dneva

Dejstvo številka 55

Objavljeno:
Evropski svet predlaga predsednika Evropske komisije iz vrst zmagovite politične skupine na EU volitvah. Nominiranca mora potrditi EP. Države članice nominirancu za predsednika komisije predlagajo komisarje. Izbrani komisarski ekipi mora dati ...

Dejstvo številka 54

Objavljeno:
Komisija Evropske unije je izvršilni organ Evropske unije. Sestavlja jo 28 komisarjev (predsednik je vštet). Vsaka država ima v komisiji po enega komisarja, ki upravlja svoj resor. Komisijo od 1. decembra ...

Dejstvo številka 53

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče zaposluje približno 900 uslužbencev, ki delajo na področjih revizije, prevajanja in administracije. Sodišče izvaja politiko enakih možnosti in zaposluje skoraj enako število moških in žensk.

Dejstvo številka 52

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče izdaja tudi svojo revijo. ECA Journal je glasilo o delu in vlogi Sodišča. V vsaki številki so članki avtorjev iz institucij EU in od drugod o specifičnih temah, ...

Dejstvo številka 51

Objavljeno:
Organizacija Evropskega računskega sodišča Sodišče ima pet senatov, v katere so razporejeni člani in revizorji. Člani posameznega senata med sabo izvolijo dekana za dve leti, njegov mandat pa je obnovljiv.

Dejstvo številka 50

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga med sabo izvolijo člani za tri leta. Njegov mandat je obnovljiv. Predsednik je primus inter pares – prvi med enakimi. Trenutni predsednik Evropskega računskega ...

Dejstvo številka 49

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice. Imenuje jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom za šest let. Slovenijo v ...

Dejstvo številka 48

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče izvaja 3 vrste revizije: Revizija računovodskih izkazov – preverja, ali računovodski izkazi točno prikazujejo finančno stanje, rezultate in denarne tokove za dano leto. Revizija skladnosti – preverja, ali ...

Dejstvo številka 47

Objavljeno:
Sodišče je lahko učinkovito, samo če je neodvisno od institucij in organov, ki jih revidira. Zato lahko svobodno odloča o naslednjem: kaj bo revidiralo kako bo to storilo kako in kdaj ...

Dejstvo številka 46

Objavljeno:
Od Amsterdamske pogodbe leta 1999 naprej ima Sodišče razširjena revizijska pooblastila in veliko vlogo pri boju proti goljufijam. Za varstvo svojih posebnih pravic se pred kršitvami drugih institucij EU lahko obrne ...

Prijava na e-novice