Naprej na vsebino

Je rešitev za razvoj podeželja v pametnih vaseh?

Razvoj podeželja je pomemben prav tako kot so pomembni tudi razvoji v vseh drugih smereh. Morda se ga je zadnje obdobje kar malce zapostavljalo, toda tudi tukaj se stvari spreminjajo. Vsaka vas je drugačna in vsaka se sooča s svojevrstno problematiko in svojevrstnimi izzivi, toda prav vsaka ima tudi potencial za razvoj. V vsem tem lahko najdemo tudi mnogokatere pozitivne zglede, med katerimi so tudi pozitivne prakse in primeri družbenih inovacij, ki pripomorejo k razvoju zapostavljenih podeželskih lokacij in regij. Z dobrimi praksami se udejstvujejo predvsem na področju gozdarstva, kmetijstva in razvoja podeželja v EU in izven nje. Tudi Sloveniji bi takšne prakse  prišle v poštev še bolj množično kot do sedaj in postopoma v okviru za razvoj podeželja tudi dogajajo.  

Pozitivni zgledi za razvoj podeželja

Ena izmed zanimivosti, predvsem za mlade, ki jih zanima povezovanje glede na razvoj podeželja, je to, da se lahko udeležijo različnih podeželskih mrež, društev in skupin podobno mislečih ljudi ter se med seboj spoznavajo in spodbujajo pri svojem delu in angažiranju za razvoj podeželja. Zavedati se je potrebno tega, da je podeželje eden izmed biserov, ki jih ima mnogo držav, med drugim tudi Slovenija. Podeželje prihodnosti bo tako imelo z različnimi novimi tehnologijami, digitalnimi povezavami in kreativnimi rešitvami na vseh področjih veliko več možnosti za ustvarjanje harmonije med mestom in podeželjem ter sodelovanje med seboj tudi v različnih življenjskih obdobjih in med različnimi starostnimi generacijami. Tudi v tem pa se vidi svojevrsten razvoj podeželja ter harmonično sobivanje.

Skupnost z imenom: Naše podeželje, v okviru svojega delovanja in širjenja dobrega glasu in razvoj podeželja, predstavlja tudi pobude za mlade za poslovne in življenjske priložnosti na podeželju, ki se jih lahko poslužijo in tudi bodo lahko poslužili v bližnji prihodnosti. V ta namen in tudi še v namene prestavitve podeželske kulinarike, sodobne tehnologije za življenje na podeželju ter urejanje s področja ureditev pametnih vasi in podeželskih skupnosti, pa bodo v okviru Društva za razvoj slovenskega podeželja ter Centrom za ekoremediacije naredili nekaj multimedijskih predstavitev z naslovom »Naše podeželje – iz preteklosti v sedanjost za prihodnost.« Postregli pa bodo tudi s kratkimi predstavitvami na televiziji preko katerih bodo ozaveščali in izobraževali  ter izpostavili prednosti življenja na podeželju in razvoja, ki ga lahko imamo v pametnih vaseh.

Razvoj podeželja Foto: Pixabay

Je razvoj podeželja v pametnih vaseh?

Razvoj podeželja  marsikdo vidi v razvoju pametnih vasi. Pametne vasi so podeželske skupnosti, ki uporabljajo inovativne rešitve in digitalno tehnologijo za izboljšanje svojih ekonomskih, socialnih in okoljskih izzivov. Pametne vasi so v glavnem v »rokah« pametnih ljudi, torej vaščanov, ki prevzemajo pobudo in vidijo potenciale za to, da se postavi razvoj podeželja na višji nivo. Sam koncept pametnih vasi je noviteta na področju oblikovanja politike EU, ki je nastal v želji, da se razvoj podeželja okrepi z uporabo digitalizacije in različnih inovacij. Pod to spadajo različne aktivnosti in možnosti, ki se jih lahko poslužujejo prebivalci in podjetja, ki opravljajo kmetijske dejavnosti. Tako se na primer uredi širokopasovna infrastruktura, več zaposlitvenih možnosti in opravljanje različnih dejavnosti. Pri tem ima pomembno vlogo seveda tudi slovenska kmetijska panoga, ki je kot nekakšen most povezovanja med finančnimi sredstvi in tistimi, ki jih udejstvovanje pri razvoju podeželja bolj konkretno pritegne in zanima.

Samooskrbne in pametne vasi temeljijo tudi na digitalni in cestni infrastrukturi

Samooskrbne in pametne vasi temeljijo tudi na tem, da so povezane z digitalno in cestno infrastrukturo ter se usmerjajo v boljšo mobilnost med vaščani ter trajnostno kmetijstvo in druge specifične rešitve, ki botrujejo k večji kakovosti socialnega, zdravstvenega, turističnega in šolskega področja življenja. Samooskrbne in pametne vasi prinašajo veliko prednosti za razvoj podeželja. Poleg izboljšanja digitalne infrastrukture ter podeželske širokopasovne povezave, skrbijo tudi za posodabljanje dela na kmetijah, ki je pomemben dejavnik kmetijske proizvodnje. V poštev pridejo tako visokotehnološke inovacije kot tudi manjše, ki so primerne za manjše podeželske proizvajalce. Samooskrbne vasi niso primerne zgolj za ruralna območja, temveč jih lahko vzpostavimo tudi v urbanih območjih. Primerne so tudi v mestnih središčih, čeprav v zvezi s tem zaenkrat še ni toliko praktičnih primerov, toda ima pa tudi to svoje prednosti, saj je v primeru ustanovitve samooskrbnih vasi v mestih to, da so vse »življenjsko« pomembne funkcije vsakdanjika na dosegu roke.

Razvoj podeželja Foto: Pixabay

Bistven je trg lokalno pridelane hrane

Pri samooskrbnih vaseh je bistven trg lokalne pridelane hrane. Poleg tega pa je pomembno tudi kompostiranje odpadkov in čiščenje odpadne vode. Samooskrbne vasi so eden izmed ključnih stvari ki jih bomo najverjetneje ljudje veliko bolj množično pričeli spodbujati in delovati v njih, ne zgolj v smeri v kateri nas sili razvoj podeželja, temveč tudi v smislu, da naša socialna družba zaživi povsem v drugačnem slogu in sinergiji, kot je živela do sedaj. V samooskrbnih vaseh, ljudje sami pridelujejo svežo lokalno hrano in imajo med seboj vzajemno sodelovanje in povezavo, ki pa je za današnjo družbo že nekaj časa nekaj popolnoma oddaljenega. Tudi v svetu je samooskrbnih vasi že veliko in morda se tudi Slovenija v kratkem času pomakne še veliko bolj v to področje, ki omogoča trajnostno in harmonično bivanje ljudi in narave, kar naposled dokazuje, da človek od narave ni ločen, le malce smo pozabili na to. In kaj je lahko še boljšega za razvoj podeželja, kot pa to, da se ljudje postopno toda vztrajno pomikamo zopet nazaj k naravi?

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice