Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo števila 24

Objavljeno:
Svet EU odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države ...

Dejstvo številka 23

Objavljeno:
Pomembno telo Sveta je COREPER – odbor stalnih predstavnikov držav članic EU. COREPER sestavljajo veleposlaniki držav članic pri Evropski uniji, ki pripravljajo seje posameznih svetov. Naloga tega odbora je podpora Svetu ...

Stoječe Novice z Amadejem Jazbecem

Objavljeno:
Veste kaj je svoboda? Kaj ima svoboda s srečo? Kaj ima odločitev s svobodo? Kako do svobode?Odgovore ima Amadej? Poslušajte, poglejte, všečkajte, komentirajte in delite dalje.

Dejstvo številka 22

Objavljeno:
Svet EU je pravno ena sama institucija, čeprav ima več sestav (deset). Vsem sestavam Sveta (z izjemo Sveta EU za zunanje zadeve) predseduje minister države članice, ki tedaj predseduje Svetu.

Dejstvo številka 21

Objavljeno:
Svet Evropske unije je zakonodajna institucija Evropske unije, v kateri so zastopane vlade držav članic EU. Je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev Evropske unije, svojo sestavo in ime pa spreminja ...

Dejstvo številka 20

Objavljeno:
Člani Evropskega sveta so izvršilni vodje vsake od držav članic Evropske unije in predsednik Evropskega sveta ter predsednik Evropske komisije, ki pa nimata glasovalnih pravic. Število vseh članov je tako trenutno ...

Stoječe Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Ko ste za volanom  kolikokrat preklinjate ? Preverita kakšen nasvet ima z vezi s tem za vas Suzana? Poglejte, všečkajte, delitev. V komentar pa zapišite kdaj vam na cesti “dvigne pritisk”.

Dejstvo številka 19

Objavljeno:
Evropski svet je tista institucija, ki ima najpomembnejšo vlogo pri določanju skupne zunanje in varnostne politike.

Dejstvo številka 18

Objavljeno:
Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU ter predsednik evropske komisije. Uveden je bil leta 1974 na predlog Nemčije in Francije ...

Dejstvo številka 17

Objavljeno:
Aktualno vodstvo EU je: Charles Michel, predsednik Evropskega sveta, Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije in David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta.

Prijava na e-novice