Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 170

Objavljeno:
Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah, deležnikom pa daje navodila in pomoč pri ...

Dejstvo številka 169

Objavljeno:
CoR – Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ...

Dejstvo številka 168

Objavljeno:
Clean Sky 2 JU – Čisto nebo 2 si prizadeva ustvariti tehnološke rešitve za izzive v komercialnem letenju. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile: zmanjšanje porabe ...

Dejstvo številka 167

Objavljeno:
CINEA – Izvajalska agencija za inovacije in omrežja upravlja programe EU za infrastrukturo in raziskave na področju prometa, energetike in telekomunikacij. Upravlja naslednje programe EU: Instrument za povezovanje Evrope (IPE) Obzorje ...

Dejstvo številka 166

Objavljeno:
Skupino CERT-EU sestavljajo strokovnjaki za informacijsko varnost iz institucij in organov EU. Skupina zbira, upravlja, analizira in izmenjuje informacije z institucijami, organi in agencijami EU o grožnjah, šibkih točkah in incidentih ...

Želimo vam vesel in miren Božič

Objavljeno:
Dragi bralci! Želimo vam vesel in miren Božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti in vse dobro v letu 2022. Uredništvo časopisa Slovenec

Dejstvo številka 165

Objavljeno:
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) pripravlja, izvaja in organizira usposabljanja za policijo in druge organe pregona. Sedež agencije je na Madžarskem.

Prijava na e-novice