Naprej na vsebino

Uredništvo

Stoječe EU novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
V ponedeljkovem jutru v žarečih barvah o tem: ?? Kaj je pravzaprav vrednota? ?? Na katerih vrednotah temelji EU? ?? Kdo ali kaj omejuje svobodo izražanja?

Dejstvo številka 46

Objavljeno:
Od Amsterdamske pogodbe leta 1999 naprej ima Sodišče razširjena revizijska pooblastila in veliko vlogo pri boju proti goljufijam. Za varstvo svojih posebnih pravic se pred kršitvami drugih institucij EU lahko obrne ...

Dejstvo številka 45

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče je postalo polnopravna institucija EU 1. novembra 1993, ko je stopila v veljavo Maastrichtska pogodba. S pridobitvijo enakega statusa, kot ga imajo Komisija, Svet in Parlament, so se ...

Dejstvo številka 44

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče je nastalo v času, ko si je Evropska skupnost (predhodnica EU) prizadevala povečati svojo demokratično odgovornost do državljanov. Skupnost se je začela zavedati, da potrebuje resnično neodvisnega zunanjega ...

Stoječe EU novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Suzana bo tokrat razvozlala nekaj težkih besed: Kako se skuha solidarnostna čorba? Kaj je solidarnost? Kakšna je povezava med solidarnostjo in kohezijsko politiko?

Dejstvo številka 43

Objavljeno:
Glavno pobudo za ustanovitev Evropskega računskega sodišča je dal predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor Heinrich Aigner, ki je od leta 1973 odločno zagovarjal ustanovitev organa za zunanjo revizijo na ...

Dejstvo številka 42

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče je bilo ustanovljeno 22. julija 1975 z Bruseljsko pogodbo, delovati pa je začelo oktobra 1977 s sedežem v Luxembourgu. Takratni predsednik Sodišča Evropskih skupnosti Hans Kutscher je Računsko ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Marko bo spregovoril o VIŠANJU CEN. Razložil vam bo: Kaj pomeni pregrevanje gospodarstva? Kakšna je povezava med povpraševanjem in cenami? Kakšna je pri tem vloga Evropske komisije?

Dejstvo številka 41

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU.

Prijava na e-novice