Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 12

Objavljeno:
Izključne pristojnosti EU so: carinski unija, določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga, monetarna politika držav članic, katerih valuta je evro, ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške ...

Dejstvo števila 11

Objavljeno:
Evropska unija ima izključno pristojnost za sprejemanje pravno zavezujočih aktov in sklepanje mednarodnih sporazumov.

Dejstvo številka 10

Objavljeno:
Evropska unija je bila formalno vzpostavljena z Maastrichtsko pogodbo, ki je v veljavo vstopila 1. novembra 1993. Leta 1995 so se EU pridružile še Avstrija, Finska in Švedska. Leta 2002 je ...

Dejstvo številka 9

Objavljeno:
Temelj EU so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Stoječe Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Tokrat bo beseda tekla o: ✅ sproščanju ✅ dopustu ✅ zmede pri vladnih ukrepih ✅ prihajajočem 4️⃣🌊 Vabljeni k gledanju, lahko tudi poslušanju, nujno všečkanju. Pa tudi komentarji so dobrodošli.

Dejstvo številka 8

Objavljeno:
Vrednote EU so skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja: Človekovo dostojanstvo Svoboda Demokracija Enakost ...

Prejeli smo: Med vojno za Slovenijo

Objavljeno:
Ustanovitev SSK se je odvijala prav v dneh, ko je v Sloveniji izbruhnila vojna za Slovenijo, 26. junija 1991, trajala naj bi tri dni. Številni Slovenci iz vsega sveta smo bili ...

Prijava na e-novice