Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 171

Objavljeno:
EDPB – Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja enotno uporabo splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v državah EU ter ...

Dejstvo številka 170

Objavljeno:
Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah, deležnikom pa daje navodila in pomoč pri ...

Dejstvo številka 169

Objavljeno:
CoR – Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ...

Dejstvo številka 168

Objavljeno:
Clean Sky 2 JU – Čisto nebo 2 si prizadeva ustvariti tehnološke rešitve za izzive v komercialnem letenju. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile: zmanjšanje porabe ...

Dejstvo številka 167

Objavljeno:
CINEA – Izvajalska agencija za inovacije in omrežja upravlja programe EU za infrastrukturo in raziskave na področju prometa, energetike in telekomunikacij. Upravlja naslednje programe EU: Instrument za povezovanje Evrope (IPE) Obzorje ...

Dejstvo številka 166

Objavljeno:
Skupino CERT-EU sestavljajo strokovnjaki za informacijsko varnost iz institucij in organov EU. Skupina zbira, upravlja, analizira in izmenjuje informacije z institucijami, organi in agencijami EU o grožnjah, šibkih točkah in incidentih ...

Želimo vam vesel in miren Božič

Objavljeno:
Dragi bralci! Želimo vam vesel in miren Božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti in vse dobro v letu 2022. Uredništvo časopisa Slovenec

Prijava na e-novice