Naprej na vsebino

Turizem v Sloveniji vse bolj cveti

Turizem je ena izmed najbolj rastočih gospodarskih dejavnosti. Turizem temelji na potovanjih ljudi, ki si privoščijo različne oddihe, razvedrila ali pa poslovne obiske. Turizem je pojem, ki ga imamo navadno za potovanje, oddih in vse dejavnosti, ki vse to spremljajo. Je splet aktivnosti in odnosov oseb, ki potujejo izven krajev svojega prebivališča, neprestano do največ enega leta in na tak način preživljajo prosti čas, se zabavajo, poslovno udejstvujejo in podobno. Turizem se seveda najbolj razvija tam kjer je dobro gospodarstvo in znajo dobro iztržiti prednosti in danosti svojih naravnih in kulturnih znamenitosti ter še česa za povrh. Svetovna turistična organizacija definira kot turista vsako osebo, ki potuje vsaj približno 80 km od kraja stalnega prebivališča.

Vrste turizma

Poznamo različne vrste turizma, ki se razlikujejo glede na motiv. Mednje spadajo zdraviliški, rekreativni, športni, kulturni, verski, navtični, sejemski in kongresni turizem. Zdraviliški turizem nudi različne sprostitvene opcije po sprostitvi v klimatskih, termalnih, mineralnih ali pa slatinskih zdraviliščih. Zdraviliški turizem turistom nudi različne načine terapij in zdravljenja ter programe, ki nekje obsegajo vse od zdravega način prehranjevanja do preventivnih zdravniških pregledov. Rekreativni turizem je namenjen predvsem rekreaciji in sproščanju v naravi in svežem zraku. V športni turizem spadajo ogledi športnih prireditev kot so svetovna prvenstva in drugačna tekmovanja, ki privabljajo množice turistov. Kulturni turizem je namenjen obisku različnih prireditev, muzejev, galerij, spomenikov in je precej pogost pri obisku tujih dežel. V verskem turizmu predstavlja motiv romanje in verska potovanja, ki večkrat potekajo po poteh preko različnih držav. Navtični turizem je vrsta turizma kjer turisti preživljajo počitnice in oddih tako, da plujejo po morju z lastnimi in najetimi plovili kot so jahte, jadrnice in čolni. Kongresni turizem temelji na obisku sejmov in razstav, ki pa se večkrat dopolnjujejo tudi s turističnimi motivi drugačne vrste. Kongresni turizem ima osnovni motiv kongres, seminar ali predavanje in je povezan s turističnimi aktivnostmi kot so ogledi znamenitosti, družabna srečanja in ogledi različnih prireditev.

Turizem Foto: Pixabay

Turizem v Sloveniji je uspešna gospodarska panoga

Slovenija je čudovita deželica, ki je tudi mednarodno poznana kot »zelena in zdrava« turistična destinacija, katere obisk prinaša nepozabno doživetje. Za turizem pa Slovenci nekje znamo boljše poskrbeti, drugje pa je potrebno to še spremeniti in iztržiti marsikatero priložnosti, ki jo že kod naravno danost imamo. Na splošno je turizem v Sloveniji hitro rastoča gospodarska panoga, v bruto domači proizvod prispeva 12,8 odstotni delež, kar je velika številka. Med najbolj obiskanimi turističnimi kraji v Sloveniji so Bled, Piran, Postojnska jama ter Ljubljana.

Turizem v Sloveniji je po nekaterih podatkih imel v zadnjih 25 letih nadpovprečno visoko rast. Potrojilo se je število tujcev, ki so prenočili v Sloveniji, prav tako pa smo kot pridobili tudi sloves varne turistične destinacije, kar je bilo pred nekaj več kot dvema desetletjema zelo vprašljivo in posledično je seveda to vplivalo tudi na padec mednarodnega turizma.

Znamka I Feel Slovenia botruje k prepoznavnosti Slovenije

Tudi znamka I FEEL SLOVENIA dokazuje, da je Slovenija krasna turistična destinacija, z obilico zanimivih krajev in znamenitosti ter tudi krasnih, srčnih in gostoljubnih prebivalcev. Zato je pomembno, da znamo svojo državo v pozitivni luči predstaviti tudi vsem obiskovalcem.

Slovenska prestolnica Ljubljana v zadnjih letih doživlja precejšen turistični razcvet. Obiskovalci jo dojemajo kot lepo, zeleno mesto z dušo in mnogimi zanimivostmi ter bogato kulturno dediščino znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika. Pri ustvarjanju turistične ponudbe v javnem zavodu za turizem Ljubljana sledijo trendom in povpraševanju turistov toda obenem upoštevajo tudi meščane in njihove potrebe ter želje. So pa samo mesto v zadnjih dveh desetletjih popeljali na višji turistični nivo z razvojem turističnih proizvodov, promocijo ponudbe in z načinom, da obiskovalce popeljejo tudi izven mestnega središča ter tako pripomorejo k več doživetij in večkrat na ta račun gostje tudi podaljšajo svoje bivanje, saj imajo kaj za videti in doživeti. Po tovrstnem zgledu turističnega razcveta pa se zgledujejo še nekatera Slovenska mesta, ki znajo tržiti svoje danosti.

Slovenska turistična organizacija opravlja številne raziskave in analize na področju turizma. Na tak način se lahko med drugim tudi primerjajo statistični podatki po državah od koder turisti prihajajo. Če pogledamo slovenski turizem v številkah, vidimo, da je bilo v turističnem letu 2019 je bilo skupaj 6,23 milijonov prihodov, od tega so jih 4,70 milijone prispevali tuje gostje, ostalo pa domači. Največ prenočitev je bilo tujih gostov iz Nemčije Italije in Avstrije. Slovenski turizem je načeloma dobro razvit, zanj pa imamo tudi dobre pogoje, ki se kažejo po različnih stopnjah razvitosti in se razlikujejo po različnih območjih Slovenije. Imamo čudovite gore in na račun njih zanimiv gorski turizem, potem je tukaj še slovensko morje in obala kjer živi obmorski turizem. Ponašamo se tudi z mnogo zdravilišči in zdraviliškim turizmom, ki je najbolj razvit v Prekmurju in na Štajerskem. Prav tako pa tudi s kmečkim turizmom, ki ga slovenske kmetije v najrazličnejših variantah tudi nudijo.

Turizem Foto: Pixabay

Kmečki turizem v Sloveniji

Slovenija ima bogato podeželje in se poleg različnih kulturnih znamenitosti ponaša tudi z bogato naravo in raznolikimi kmetijami, ki nudijo bogat kmečki turizem za vse turiste, ki si poleg ali pa celo namesto mestnega direndaja želijo tudi še kaj več. Velik del Slovenije predstavlja podeželje, ki ima tudi veliko potencialov za turistične potenciale. Kvaliteta naravne in kulturne dediščine je v Sloveniji zelo bogata in raznolika. Ugodno za še večji razvoj kmečkega turizma pa je tudi bližina urbanih naselij. Naravna danost kmečkega turizma, ki je v Sloveniji kot dopolnilna dejavnost mnogih kmetij je možna v različnih oblikah. Tako od popolne oskrbe gosta kot delne in pa tudi to, da se gost celo vključi v samo dejavnost, ki se izvaja na kmetiji. Gostje na takšen način doživljajo naravo in kulturno okolje ter prosti čas na poseben in edinstven način, kar je vsekakor način turizma, ki je v Sloveniji med drugim še poln potencialov in možnosti, da gre v turizmu še boljše kot do sedaj.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice