Naprej na vsebino

SLS opozorila, da koronavirus v Sloveniji postaja tudi vprašanje prehranske varnosti

Večino pogovorov o koronavirusu te dni se vrti okoli vprašanja kako vrani smo, ali bi morali zapreti mejo z Italijo, kje kupiti zaščitno masko in če je varno potovati. Redko kdo pomisli na to, kakšne so posledice na gospodarstvu in kako bo koronavirus vplival na uvoz hrane. Namreč Slovenija ni samooskrbna.

SLS sporoča, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v zvezi širitve koronavirusa v Italiji in nevarnosti, ki smo jim zaradi tega dodatno podvrženi tudi v Sloveniji. Po njihovem mnenju je zaskrbljujoča odsotnost celovitega obveščanja in usmerjanja javnosti s strani Vlade RS, kar žal kaže na veliko nepripravljenost slovenske države na take razmere.

V SLS še posebej opozarjajo na vidik prehranske varnosti, saj v primeru zaprtja meja in splošne karantene lahko pride do hitrega pomanjkanja hrane v Sloveniji. Zato v SLS predlagajo, da Vlada RS nemudoma sprejme krizni zakon za popolno administrativno in drugo razbremenitev kmetov ter drugih pridelovalcev hrane, s ciljem, da bi čim bolj povečali pridelavo in predelavo hrane in s tem povečali samooskrbo s hrano v Sloveniji.

Sporočajo, da verjamejo, da so razmere z ogroženostjo koronavirusa razlog za to, da se stopi skupaj, da se povežejo strokovne moči v državi, intelektualni potenciali in da vsi državni resursi delujejo optimalno v korist ljudi.

Prepričani so, da bi ustrezen krizni zakon za pomoč in spodbudo slovenskim kmetom in drugim pridelovalcem hrane spodbudil množično pridelavo hrane tudi v okoljih z omejenimi dejavniki. Dodajajo, da je SLS vselej opozarjala na potrebo po pavšalni obdavčitvi do določene višine, kar bi spodbudilo tudi male in srednje velike kmete, da bi v celoti izkoristili svoje možnosti za pridelavo hrane. Zaradi bližajoče se pomladi in rastne dobe bi informacija o davčnih in drugih administrativnih razbremenitvah, pavšalni obdavčitvi in drugih stimulacijah, po mnenju SLS, spodbudila tisoče malih in srednje velikih kmetov k pridelavi ali povečani pridelavi ter predelavi kakovostne domače hrane. V primeru ustrezne razbremenitve kmetov bi potem lahko že za bližnjo prihodnost povečali pridelavo hrane in s tem povečali samooskrbo s hrano v Sloveniji, kar bi bilo še posebej pomembno v primeru zmanjšanega uvoza hrane, zaprtja meja in morebitne splošne karantene. Predvsem pa bi bili s tem ustrezno pripravljeni za prihodnje podobne situacije, v katerih se posebno pokaže pomen samooskrbe s hrano in prehranske varnosti.

V SLS menijo, da je zaskrbljujoče tudi siceršnje pomanjkanje avtentičnih informacij s strani Vlade RS glede dostopnosti zaščitnih mask, varstveno zaščitnih informacij, informacij zdravstvenim delavcem, šolam, vrtcem, trgovcem itd. Zato od Vlade RS pričakujejo in zahtevajo, da nemudoma začne celovito in transparentno obveščati javnost o vseh vidikih ogroženosti s koronavirusom v Sloveniji in o ukrepih, ki jih je že in ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice