Naprej na vsebino

Zbrana podpora zagotavlja Marjanu Podobniku zanesljivo večino na volitvah za predsednika Sveta KGZS

Po zmagovitem rezultatu Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza in na osnovi predvolilnih dogovorov s partnerji je za program delovanja in izvolitev za predsednika Sveta KGZS Marjan Podobnik do sedaj zbral trdno večino 40 od 54 glasov.

Podpira ga široka koalicija list Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza, Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, predstavniki Cerkve, predstavniki list govedorejcev in prašičerejcev ter posamezniki z drugih list.

Podpisniki so se zedinili tudi glede programa, saj se strinjajo, da se bodo v mandatu 2020-2024 skupaj zavzemali za:

 • vzpostavitev KGZS kot proaktivnega, vztrajnega in odločnega zagovornika interesa kmetov in drugih članov KGZS,
 • sprejetje ukrepov, s katerimi bomo dosegli pravične cene kmetijskih pridelkov in poštene odnose v prehranski verigi,
 • brezkompromisno izločanje nepotrebne in škodljive birokracije povsod, kjer obremenitev kmetov z administracijo ni v funkciji zagotavljanja varne hrane,
 • za spoštovanje pravice do kmetovanja, lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov,
 • upravljanje s populacijo zveri na način, kot je potreben, da se zaščiti kmetijske površine in gozdove ter da ne bo ogrožen obstoj kmetov in poseljenega podeželja,
 • dosledno sledljivost vse hrane, še posebno hrane iz drugih držav, preko masnih bilanc in zahteve za označevanja porekla,
 • za varovanje kakovostnih kmetijskih zemljišč pred škodljivim in nepotrebnim uničevanjem ob izvajanju infrastrukturnih in drugih gradbenih projektov,
 • za izboljšanje pogojev za kmetovanje, posebno za mlade prevzemnike tudi s povečanjem kmetij z dolgoročnim najemom kmetijskih zemljišč in gozdov v državni lasti;
 • spoštovanje poklica kmeta,
 • vzpostavitev sistema upravljanja s tveganji za zaščito dohodka kmetov,
 • hitrejši razvoj dopolnilnih dejavnostih na kmetijah,
 • davčno politiko, ki bo finančno in administrativno razbremenila kmete,
 • socialno politiko, ki bo zagotavljala socialno varstvo kmetov.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice