Skip to content

Inšpektorji Urada za meroslovje preverili tehtnice v Sparu in Mercatorju

Kot so v petek sporočili z Urada za meroslovje RS, je Sektor za meroslovni nadzor prejel več prijav, da imajo tehtnice na oddelkih sadja in zelenjave v trgovskih centrih Spar in Mercator na tehtalni površini nameščene plastične zaščitne pokrove in da na ta način goljufajo pri tehtanju.

»Prijavitelji so trdili, da so izdelke tehtali tudi pri odstranjenem plastičnem pokrovu in ugotovili, da je bila masa izdelka pri tehtnicah z nameščenem plastičnem pokrovu nekaj gramov višja kot pri tehtanju na tehnicah brez plastičnega pokrova,« so zapisali na Uradu.

Inšpektorji so se odpravili na teren in obiskali eno izmed prijavljenih lokacij. Ugotovili so, da so bile vse tehtnice v trgovini skladne s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice oziroma, da so bile veljavno overjene ter ustrezno zaščitene pred nepooblaščenim posegom.

Inšpektorji so preverili tehtnice na oddelku sadja in zelenjave. Vir slike: iStock.
Inšpektorji so preverili tehtnice na oddelku sadja in zelenjave. Vir slike: iStock.

Na tehtnici na oddelku sadja in zelenjave so izvedli tudi kontrolni preskus za preverjanje točnosti tehtnice ter ga tudi posneli. Ob tem so ugotovili, da je tehtnica točna, skladna z zgoraj navedenim pravilnikom oziroma ustreza predpisanim meroslovnim zahtevam.

Ko je tehtnica pravilno pripravljena na tehtanje z zaščitnim pokrovom ter izdelek še ni položen na tehtnico, se na prikazovalniku tehtnice pokažejo ničle in sicer: masa izdelka v kg je 0,000, cena izdelka v evrih na kilogram je 0,00 ter znesek v evrih je 0,00.

Ko je na tehtnico dodan izdelek, se prikaže masa izdelka, po izbiri številke pa še cena v evrih na kilogram ter končni znesek. Inšpektorji so na pripravljeno tehtnico obremenili z utežjo 1 kilogram, kar je tehtnica tudi pokazala.

V primeru, da se odstrani zaščitni pokrov, na prikazovalniku ni več prikaza mase in zneska. Po odstranitvi plastičnega pokrova s sprejemnika tehtnice tehtnica zazna negativno vrednost enako masi plastičnega pokrova, vendar te vrednosti ne prikazuje, so pojasnili. Na prikazovalniku je prikazana le cena izdelka v evrih na kilogram.

Odstranjevanje plastičnega pokrova s tehtnice. Vir slike: MIRS.
Odstranjevanje plastičnega pokrova s tehtnice. Vir slike: MIRS.

»Potrošnike želimo opozorili, da gre pri odstranjevanju plastičnih pokrovov s tehtalne površine za nepooblaščeno poseganje v pravilno nameščene in ničlirane tehtnice,« so še zapisali. »Pri tehtanju blaga brez zaščitnega pokrova gre za oškodovanje trgovcev in ne potrošnikov. Pri tehtnicah, ki imajo plastične pokrove, je masa plastičnega pokrova ničlirana, kar pomeni, da masa plastičnega pokrova ni všteta v maso izdelka.«

Ko so utež mase 1 kilogram postavili na tehtnico brez plastičnega pokrova, ta ni več pokazala 1 kilograma, ampak vrednost z odšteto maso plastičnega pokrova, v danem primeru 0,892 kilograma.

Na levi utež brez plastičnega pokrova, na desni dodan pokrov. Vir slike: MIRS.
Na levi utež brez plastičnega pokrova, na desni dodan pokrov. Vir slike: MIRS.

Nepravilnosti inšpektorji niso odkrili niti na določenih drugih lokacijah iste trgovske verige, ki so jih obiskali v sklopu preverjanja tehtnic.

Na Uradu so za konec dodali, da se meroslovni nadzor nad tehtnicami izvaja konstanto, skozi celo leto in pri različnih uporabnikih ter izvajalcih meritev.

»Pri nadzoru preverjamo predvsem istovetnost in skladnost tehtnic s spremljajočo predpisano dokumentacijo (tipski certifikat, izjava o skladnosti), veljavnost overitve, ustreznost meroslovnih in zaščitnih oznak ter programske opreme in pravilnost uporabe tehtnice,« so dodali. »Pri kontrolnem pregledu tehtnico testiramo in pri tem ugotavljamo ali izpolnjuje predpisane meroslovno-tehnične zahteve (predvsem ali je pogrešek kazanja tehtnice znotraj največjih dovoljenih pogreškov).«

Zatrdili so, da so glede na dosedanje izvedene meroslovne preglede tehtnice točne, torej znotraj največjih dovoljenih pogreškov v skladu s pravilnikom.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice