Skip to content

Predstavitev fakultete: Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Učenje nas spremlja vse od majhnih nog (učenje govora, plazenja, hoje), nadaljuje pa se z vse težjimi aktivnostmi, ki od nas zahtevajo velik vložek truda. Potrebno je poudariti, da ni vsako učenje tudi izobraževanje, čeprav vsako izobraževanje vključuje tudi učenje. Že Aristotel je bil prepričan, da vsi ljudje po naravi težimo k znanju. Z njegovim izrekom se zagotovo strinjajo tudi na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, na kateri so v letošnjem letu obeležili prav poseben dogodek.

Osnovne informacije o fakulteti

Fakulteta za zdravstvene vede se nahaja v Žitni ulici 15 in je članica Univerze v Mariboru. Vodi jo dekanica, izr. prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Fakulteta ima organizirane štiri katedre:

  • Katedra za zdravstveno nego,
  • katedra za bioinformatiko,
  • katedra za medicino in fizoterapijo,
  • katedra za interdisciplinarne vede.

Študentom omogoča študij zdravstvene nege na 1.stopnji, ki traja 3 leta, študent pa po zaključenem študiju pridobi naziv diplomirani zdravstvenik (VS), oziroma diplomirana medicinska sestra (VS) (okrajšava: dipl. zn. (VS), dipl. m. s. (VS). S študijem na 1.stopnji študent pridobi kompetence, ki mu ne omogočajo le zaposlitve v bolnišnici, temveč tudi v drugih ustanovah, kot so socialno-varstveni zavodi, šolske ustanove, zasebni sektor, humanitarne organizacije, sanitetne enote slovenske vojske ter različne evropske in svetovne organizacije.

Študent se lahko po končanem študiju na 1.stopnji odloči tudi za študij na 2.stopnji, pri čemer lahko izbira med smermi, kot so urgentna stanja v zdravstvu, gerontološka zdravstvena nega, preventivna prehrana in klinična dietetika, poda pa se lahko tudi v nekoliko drugačne vode. Odloči se lahko za študij v Sloveniji dokaj nove vede, imenovane bioinformatika (program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM), ali pa za študij managementa (program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM). In če ga naziv »magister« ne zadovolji, se lahko odloči tudi za študij zdravstvene nege na 3.stopnji ter si tako pridobi naziv »doktor znanosti« ali »doktorica znanosti«.

Poklic medicinske sestre

Poklic medicinske sestre sega daleč v zgodovino, saj nas bolezni spremljajo od samega začetka obstoja človeštva. Gre za poklic, kateremu je bil s strani zdravniške profesije pripisan podrejen položaj. V preteklosti so zdravstveno nego izvajale samo ženske, danes pa opažamo porast predstavnikov moškega spola, ki želijo svoje delo posvetiti skrbi za soljudi.

Nega je del osebne higiene, ki jo opravljamo vsakodnevno. Kljub temu pa se zdravstvena nega precej razlikuje od običajne nege, saj sega tudi na druga področja. Opredelimo jo lahko kot strokovno zdravstveno nego, ki zahteva nenehno pridobivanje znanj in predvsem praktičnih izkušenj.

Če primerjamo poklic medicinske sestre nekoč in danes, opazimo, da so se stvari drastično spremenile. Danes je poklic medicinske sestre eden izmed najpomembnejših poklicev v zdravstveni industriji, obseg dela medicinskih sester pa postaja vse večji in večji. Žal v sodobnem času ta poklic postaja vse bolj necenjen in nespoštovan, kljub temu, da so prav medicinske sestre tisti dobri angeli, ki nas v času zdravljenja v bolnišnici spodbujajo k pozitivnemu razmišljanju in nam nudijo pomoč takrat, kadar smo najbolj šibki.

Katere osebnostne lastnosti mora imeti študent, ki se odloči za študij na Fakulteti za zdravstvene vede?

Poklic zdravstvene nege je eden izmed poklicev, v katerih smo neprestano v stiku z ljudmi. Za opravljanje dela mora biti oseba natančna, zanesljiva, odgovorna, imeti pa mora tudi veliko mero potrpežljivosti. Na tem mestu je potrebno omeniti tudi komunikacijo, saj je prav slaba komunikacija razlog za vse bolj napete odnose med ljudmi.

K pogovoru sem povabila Majo, študentko, ki na Fakulteti za zdravstvene vede UM svoj študij že zaključuje. Zanimalo me je, zakaj se je odločila za študij na omenjeni fakulteti, ali je z organizacijo samega študija zadovoljna in ali namerava svoj študij na fakulteti nadaljevati tudi na 2. stopnji.

»Za študij zdravstvene nege sem se odločila iz preprostega razloga. Odkar pomnim, sem želela pomagati ljudem, ki so se znašli v takšnih ali drugačnih težavah.  Ko je pred kratkim zbolela tudi moja babica, sem vedela, da je bila moja odločitev pravilna. Nudila sem ji lahko pomoč in podporo, ki ju je takrat najbolj potrebovala.

V času študija sem pridobila ogromno teoretičnega znanja in nedvomno tudi praktičnih izkušenj, saj je bila praksa v UKC Maribor pravzaprav stalnica. Naučiš se komunicirati z ljudmi, jim pomagati v stiski in jih potolažiti v navalu obupa. Pri vsem tem so ti profesorji na fakulteti vedno v pomoč in podporo. Slabe izkušnje v treh letih študija praktično nisem imela in prav iz tega razloga sem se odločila tudi za študij na 2.stopnji. Svoj študij bom nadaljevala v smeri prehrane, saj se mi zdi, da se danes ljudje premalo zavedamo njenega pomena. Zdravi prehrani sem posvetila tudi zaključek študija – svoje diplomsko delo.«

Maji sem zaželela uspešen zaključek študija in veliko uspehov v nadaljnjem izobraževanju, sama pa sem raziskala, česa se je Fakulteta za zdravstvene vede UM v letošnjem letu še posebej veselila.

Svečana proslava ob dnevu fakultete

Fakulteta za zdravstvene vede UM je 15. junija letos obeležila dan fakultete. Praznovali so namreč 24 let od ustanovitve, 20 let Inštituta za zdravstveno nego in 10 let preoblikovanja v fakulteto. Ob tej priložnosti so bile podeljene številne nagrade, pohvale in priznanja. Za »piko na i« je poskrbel Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki je fakulteti izročil zahvalo za medsebojno sodelovanje na področju izvajanja kliničnih vaj študentov zdravstvene nege.

Od v zdravstvo usmerjenih poklicev družba pričakuje ogromno, zato je izobraževanju v tej smeri potrebno nameniti vso potrebno pozornost in podporo. Bolezen namreč nikoli ne počiva in dokler se sami ne soočimo z njo, ne vemo, kako je. Dejstvo pa je, da nikoli ne vemo, kdaj bomo pomoč potrebovali tudi sami. Današnjo predstavitev fakultete zaključujemo s sloganom Fakultete za zdravstvene vede UM – »z znanjem do zdravja in razvoja«.

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice