Naprej na vsebino

Predstavitev fakultete: Fakulteta za logistiko

Fakulteta za logistiko je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji. Zaposleni s svojim znanjem in delom stremijo k uresničitvi skupnih ciljev, bodočim študentom pa nudijo pestre študijske programe.

Začetki ustanovitve fakultete segajo v leto 2002

Leta 2002 so Univerza v Mariboru, Mestna občina Celje in Občina Krško podpisale Pismo o dobri nameri, s katerim sta se občini zavezali, da bosta zagotovili finančne, infrastrukturne, kadrovske ter statusno-organizacijske pogoje za ustanovitev in delovanje fakultete. Leta 2003 je sledila priprava študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, nakar je bila leta 2004 ustanovitev Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrjena tudi s strani Državnega zbora Republike Slovenije. Tako je v letu 2005 fakulteta odprla svoja vrata prvim študentom.

Kaj vse ponuja Fakulteta za logistiko?

  • Visokošolski študijski program Gospodarska in tehniška logistika študentom omogoča seznanitev z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami. Drugi in tretji letnik študija sta zasnovana modularno, zato si lahko študent sam izbere svojo poklicno pot. Študij sestavlja tudi obvezno praktično usposabljanje v organizaciji. Program je namenjen predvsem tistim posameznikom, ki se nameravajo takoj po opravljeni diplomi zaposliti. Študij traja 3 leta, študent pa se lahko odloči tako za redni, kot tudi za izredni študij. Pridobljen naziv se na visokošolskem študijskem programu imenuje diplomirani inženir logistike.
  • Univerzitetni študijski program Logistika sistemov je namenjen tistim študentom, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji. Študij traja 3 leta, pri čemer se lahko študent odloči za redni ali izredni način študija. Pridobljen naziv se imenuje diplomirani inženir logistike.
  • Magistrski študijski program Logistika sistemov je zasnovan tako, da študentom omogoča nadgraditev pridobljenega znanja. Študij traja dve leti, študenti pa lahko prav tako izbirajo med rednim in izrednim načinom študija. Pridobljen naziv na magistrskem študijskem programu se imenuje magister inženir logistike.
  • Doktorski študijski program Logistika sistemov omogoča usposabljanje vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikov s področja logistike. Študij sestavljajo trije letniki, način študija je izredni, pridobljen naziv pa se imenuje doktor znanosti.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za vpis?

Za vpis v enovite magistrske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • opravljena splošna matura,
  • zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995,
  • v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe prve stopnje se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu ter opravljenem izpitu splošne mature.

Za vpis v visokošolske strokovne študijske programe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali poklicna matura.

Na univerzitetnem študijskem programu sprejme fakulteta 50 študentov na rednem študijskem programu in 15 na izrednem študijskem programu. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je razpisanih 90 vpisnih mest v sklopu rednega načina študija in 20 vpisnih mest v sklopu izrednega študija.

Kje se lahko diplomant zaposli?

Logistika je izjemno široko, hitro rastoče in hitro razvijajoče se področje, ki omogoča zaposlitev v praktično katerem koli podjetju. Šlo naj bi za enega izmed najbolj iskanih poklicev, oziroma z drugimi besedami – za poklic prihodnosti. Odlične razmere za zaposlitev naj bi bile po besedah nekdanjih študentov fakultete zlasti v tujini, za kar je potrebno tudi odlično poznavanje tujih jezikov.

Vsi poklici v logistiki naj bi veljali za zelo perspektivne, saj je logistika panoga, ki ima velik potencial za razvoj v prihodnosti. Slovenska podjetja od poklicev v logistiki pričakujejo natančnost pri delu, zavzetost za delo, odlično komunikacijo s sodelavci in poslovnimi partnerji, pa tudi zanesljivost pri opravljanju dela.

Trenutno je v Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavljenih 9 prostih delovnih mest v logistiki. Od tega so 4 delovna mesta razpisana v Ljubljani, 1 v Metliki, 2 v Celju in prav tako 2 v Mariboru.

Na Zavodu za zaposlovanje je trenutno prijavljenih manj kot 3,7 % diplomantov, kar diplomante Fakultete za logistiko uvršča na vrh po zaposljivosti diplomantov v slovenskem visokošolskem prostoru. Raziskava ManPower s področja zaposlovanja s 620 slovenskimi podjetji ugotavlja, da je med drugim največ priložnosti za zaposlitev prav v panogi logistike. Sodeč po anketi, pripravljeni na Fakulteti za logistiko, namerava kar 40,91 % anketiranih podjetij v obdobju enega leta zaposliti logista.

Potrebno je omeniti, da slovenska podjetja iščejo samo najboljše in najprimernejše kandidate za svoje poslovno okolje, za kar se v večini primerov obrnejo na Fakulteto za logistiko. Tako se je v zadnjih 3 mesecih na fakulteto v povezavi z iskanjem novih sodelavcev obrnilo kar 17 podjetij.

Ker se lahko poklici v logistiki zaposlijo na različnih področjih (cestni, letalski, železniški, pomorski promet, blagovno-tovorna skladišča, poštna dejavnost, špedicija, pomorske agencije, carina, vojska), je tudi o plači težko govoriti.

Zakaj se študenti odločajo za ta poklic?

Preprosto zato, ker v logistiki vidijo prihodnost, ne le osebno, temveč tudi prihodnost slovenskega naroda. Poklic logista je nujen in zaželen, pridobljena znanja v času šolanja pa nekdanjim študentom koristijo tudi danes, ko so že zaposleni v uspešnih podjetjih. Program in delovanje fakultete sta usmerjena k študentom, kar jim omogoča, da čas, ki ga preživijo na fakulteti, maksimalno izkoristijo.

Pri tem ne smemo pozabiti omeniti dejstva, da je urejena logistika ključ do uspešnosti vsakega podjetja.

Dekan fakultete, izred. prof. dr. Rosi Bojan, bodoče študente nagovarja z naslednjimi besedami: »Študij na naši fakulteti je za vsakega bodočega študenta izkušnja, ki bo pozitivno spremenila njegovo življenje.«

Sara Savec

 

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice