Naprej na vsebino

Predstavitev fakultete: Fakulteta za management

Fakulteta za management je članica Univerze na Primorskem in je prva in hkrati edina fakulteta za management v Sloveniji, ki »povezuje znanja za uspeh« že vse od leta 1995. Kdo se odloči za študij na fakulteti in kakšno izobrazbo si pridobi študent po končanem študiju, preverite v nadaljevanju.

Kratka zgodovina Fakultete za management

Fakulteta za management je bila ustanovljena leta 1995 in sicer kot Visoka šola za management v Kopru. Med letoma 1996 in 1997 je fakulteta pričela izvajati visokošolski strokovni študijski program Management, v letih 1997 in 1998 pa sta bili ustanovljeni tudi študijski središči v Škofji Loki in v Mariboru. V letih 1998 in 1999 je uspešno zaključilo študij prvih 23 diplomantov dodiplomskega študijskega programa, ustanovljeno pa je bilo tudi študijsko središče v Novi Gorici. V letih 1999 in 2000 je fakulteta ustanovila študijsko središče v Celju, obeležili pa so tudi podelitev diplom prvim 41 diplomantom. 11. marca leta 2003 se je fakulteta preimenovala v Fakulteto za management Koper.

Sedež fakultete se nahaja v Kopru.

Kateri študijski programi se trenutno izvajajo na fakulteti?

  1. Visokošolski in univerzitetni strokovni študijski program Management – oba programa trajata 3 leta, po končanem študiju pa si študent pridobi naziv diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka. Študenti si s končanim študijem pridobijo znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij in drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah, naučijo pa se tudi kritičnega mišljenja in analitičnega reševanja problemov. V okviru programov poteka tudi praksa v podjetju, kjer lahko študenti teoretično znanje povežejo s praktičnim delom izobraževanja in si pridobijo veščine za razumevanje političnega, socialnega in kulturnega okvira, v katerem delujejo podjetja in organizacije v Sloveniji in tujini.
  2. Na drugi stopnji je študentom na voljo kar 6 različnih programov.
  • Magistrski študijski program Management traja dve leti, izvaja pa se v Kopru in Škofji Loki. Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica managementa.
  • Študijski program Ekonomija in finance traja dve leti, izvaja pa se v Kopru in Moskvi (drugi letnik na programu v angleščini). Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica ekonomije.
  • Študijski program Management trajnostnega razvoja traja dve leti, izvaja pa se v Kopru (Izoli, Portorožu). Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja.
  • Študijski program Pravo za management traja dve leti, izvaja pa se v Kopru. Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica prava za management.
  • Študijski program Inoviranje in podjetništvo traja dve leti, izvaja pa se v Kopru. Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica inoviranja in podjetništva.
  • Študijski program Politologija traja dve leti, izvaja pa se v Kopru in Moskvi (en letnik na programu v angleščini). Študent si s končanim študijem pridobi naziv magister/magistrica politologije, smer politologija (mag. pol. smer pol.); magister/magistrica politologije, smer mednarodni odnosi (mag. pol. smer medn. odn.)
  1. Na tretji stopnji se izvaja doktorski študij, ki je znanstvenoraziskovalno usmerjen – vključevanje in aktivno sodelovanje doktorskih študentov v tekoče raziskovalne programe in projekte je sestavni del študijskega procesa.

Kdo vse lahko postane diplomant Fakultete za management?

Posebnih pogojev za vpis, razen v primeru vpisa v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, ni. Če se študent vpisuje v program, ki se izvaja v angleškem jeziku, mora predhodno izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Katere lastnosti opredeljujejo kandidata, primernega za študij na fakulteti?

Kandidat za študij mora biti ambiciozen. Na Fakulteto za management se vpisujejo kandidati, ki želijo aktivno vplivati na poslovni svet, se ne bojijo odgovornosti, obožujejo inovacije, želijo ustanoviti in voditi lastno podjetje ter si želijo upravljanja postopkov, projektov in podjetja, kar jim predstavlja velik izziv.

Koliko je razpisanih vpisnih mest?

V 1. letnik rednega izobraževanja se lahko v šolskem letu 2018/2019 na 1. stopnji vpiše 40 študentov v izobraževanje v slovenskem jeziku in 20 študentov v izobraževanje v angleškem jeziku. Študijski program se v angleškem jeziku izvaja le, če se vanj vpiše vsaj 15 študentov.

Kje se lahko diplomant zaposli?

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki, v zdravstvu, v javni upravi, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.

Kako kredibilna je izobrazba za delo v tujini?

Fakulteta za management sodeluje z Moskovsko šolo ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova, s čemer pripomore k učinkovitemu sodelovanju med državama, na tak način pa so želeli odpreti vrata v nov svet študentom obeh držav. Študentom omogoča študij v angleškem jeziku, kar je lahko odlična iztočnica pri iskanju dela v tujini.

Dobrega managerja ne naredi fakulteta

Napačno je mnenje tistih kandidatov, ki se na Fakulteto za management vpišejo izključno z namenom, da bodo v prihodnosti zaposleni na vodilnih položajih. Dejstvo je, da dobrega managerja ne naredi šola, temveč izkušnje. Obstaja ogromno zelo uspešnih direktorjev, ki niso študirali ekonomije ali managementa.

Prav tako se veliko število kandidatov za študij odloči, ker z vodilnimi položaji nekako kar avtomatsko povezujemo tudi višje plače. O plačah je na področju managementa težko govoriti, ker so možnosti zaposlitve tako zelo različne.

Kakšne so možnosti zaposlitve v Sloveniji?

Če preverimo možnosti zaposlitve na spletnem portalu Mojazaposlitev.si, opazimo, da je na voljo veliko število prostih delovnih mest na področju managementa. Tako je samo v Osrednjeslovenski regiji razpisanih 76 prostih delovnih mest, na Gorenjskem 55, v Notranjsko-kraški regiji 20, v Zasavski regiji 30, v Jugozahodni Sloveniji (Novo Mesto) 21, v Goriški regiji 18, v Spodnjeposavski regiji 18, v Savinjski regiji 36, v Podravski regiji 24, na Koroškem 11, v Obalno-kraški regiji 16 in v Pomurski regiji 12. Za delo v tujini s sedežem podjetja v Sloveniji ali tujini je trenutno razpisanih 14 prostih delovnih mest, od tega jih je večina razpisana za Nemčijo in Avstrijo, eden za Italijo, nekaj podjetij pa nudi delo na terenu po vsej Evropi.

Diplomant si lahko zagotovi zaposlitev tudi tako, da se loti lastne podjetniške kariere.

Zakaj se odločiti za študij managementa?

Učinkovit in uspešen management organizacij zagotavlja trajnostni razvoj družbe. Študij managementa je tako rekoč naložba v prihodnost, saj management ne pomeni le vodenja, temveč tudi planiranja, organiziranja, kontroliranja, usklajevanja nalog, reševanja problemov in še bi lahko naštevali.

Vsaka organizacija potrebuje dobrega managerja, ki usklajuje delo sodelavcev, saj se lahko le s pomočjo družbeno odgovornega vodje razvije v uspešno organizacijo.

Vizija Fakultete za management je: »Fakulteta za management Univerze na Primorskem bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.«

Sara Savec

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice