Naprej na vsebino

Volilna pravila za državnozborske volitve 2018

Spletni medij Slovenec.org (v nadaljevanju Slovenec) bo tudi tokrat pred volilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih in v skladu s s 5., 6., 7., 34. in 35 členom Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Osnovno vodilo pri poročanju bo dobro predstaviti pomembne informacije za vse prebivalce in skupnosti, sicer pa bo naše vodilo med volilno kampanjo nepristransko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali, ampak v skladu z veljavnim cenikom.

V času do volitev bo spletni portal enakopravno obravnaval dejavnost vseh kandidatov in list. Praviloma bomo pokrili večje dogodke, proti plačilu pa tudi po naročilu ostale dogodke. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj sedem dni pred dogodkom. Naši novinarji bodo o njih poročali po svoji presoji.

Na Slovencu  lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje v skladu z našim veljavnim cenikom objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov.

Zakup oziroma datum propagandnega sporočila je potrebno rezervirati vsaj 1 dan pred objavo po načelu, potrditve zakupa termina, če ga predhodno ni zakupil drug naročnik. Enako velja tudi za referendumska propagandna sporočila, naročiti jih je potrebno vsaj 1 dan pred objavo.

Naročena propagandna sporočila in oglase bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas kampanje. Naročena sporočila in oglasi bodo jasno označeni, naveden bo naročnik oziroma plačnik.

Slovenec bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov  je odgovoren naročnik.

Naročniki se lahko odločajo tudi za druga obvestila, vendar je njihova vsebina omejena. Z njimi lahko organizatorji volilne kampanje vabijo na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj.

V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (rubriko…).

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018, morajo biti posredovani odgovornemu uredniku v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorni urednik slovenec.org: Alenka Gabrovec

Kontaktni elektronski naslov v času referendumske kampanje: urednistvo@slovenec.org.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice