Naprej na vsebino

Predstavitev fakultete: Fakulteta za pomorstvo in promet

Vpis na Fakulteto za pomorstvo in promet je prava izbira, če vas zanimajo navtika, ladijsko strojništvo in tehnologija prometa. Kaj vse študentom nudi fakulteta, lahko preverite v nadaljevanju prispevka.

Kratka zgodovina fakultete

Začetki Fakultete za pomorstvo in promet segajo že kar precej let nazaj, saj je junija leta 2010 fakulteta praznovala 50-letnico delovanja. Poleg navtičnega in strojnega oddelka, ki delujeta od ustanovitve, je na VPŠ deloval Poslovni oddelek, ki se je v šolskem letu 1977/78 preoblikoval v samostojni program Tehnologija prometa. Zelo pomembna mejnika v razvoju fakultete sta bili leti 1992, ko je bila z zakonom ustanovljena Visoka pomorska in prometna šola (VPPŠ) in 1993, ko je bil sprejet zakon o visokem šolstvu, ki visokošolske zavode loči na univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. Omembo si zasluži tudi leto 1995, saj je tega leta Državni zbor sprejel odlok, s katerim se je Visoka pomorska in prometna šola preimenovala v Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (skrajšano ime ULFPP).

Danes je ULFPP del Univerze v Ljubljani, ki zaposluje več kot 5.000 učiteljev, pod njenim okriljem pa študira več kot 50.000 študentov.

Zakaj se študij na fakulteti splača?

V Sloveniji se lahko pohvalimo s svojim ugodnim geoprometnim položajem v Evropi in z obmorsko lego, kar danes izkorišča tudi ULFPP. Dejstvo je, da v pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane in specializirane, spremembam na tržišču pomorskih prevozov pa so se prilagodila tudi pristanišča, ki postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi. Slovenija bo, če bo v prihodnosti želela pozitivno izkoristiti svojo obmorsko lego, čedalje bolj potrebovala usposobljene visoko strokovne in znanstvene kadre, ki bodo s svojimi znanji obvladovali teorijo sistemov, teorijo upravljanja in vodenja, problematiko eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, tehnologijo in organizacijo prometa, transportno logistiko, ekonomiko in varnost prometa in prometno ekologijo, vse to pa nam omogoča prav študij na ULFPP.

Študijski programi na treh stopnjah

Na 1. stopnji se lahko kandidati odločijo za študij Prometne tehnologije in transportne logistike, Navtike, Ladijskega strojništva, Tehnologije prometa ter Tehnologije prometa in logistike. Študij traja 3 leta oziroma 6 semestrov, pridobljeni nazivi pa so: diplomirani inženir navtike (VS), diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS), diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. lad. str. (VS) in diplomirani inženir tehnologije prometa (UN), diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN), okrajšano dipl. inž. tehnol. prom (UN).

Na 2. stopnji si lahko kandidati izberejo študijski program Pomorstvo, ki ima 3 smeri –  Pomorski sistemi, pomorsko inženirstvo in morske vede, ali študijski program Promet, ki ima prav tako 3 smeri – Prometna tehnologija, Transportna logistika in Prometna varnost. Študijski programi trajajo 2 leti oziroma 2 semestra, študent pa si glede na izbrano smer študija pridobi naziv magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom. ali magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

Na 3. stopnji se lahko študenti odločijo za Podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje Pomorstvo in promet, ki traja 3 leta ali za Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja, ki prav tako traja 3 leta.

Kdo vse lahko postane študent Fakultete za pomorstvo in promet?

Posebnih omejitev pri vpisu na Fakulteto ni, zato se lahko nanjo vpiše vsakdo, ki je (odvisno od izbranega programa) opravil poklicno ali splošno maturo. Če pride do omejitve vpisa, se upošteva splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

Koliko študentov je vpisanih na ULFPP?

Na dodiplomski univerzitetni, visokošolske študijske programe, na podiplomska magistrska študijska programa in na doktorski študijski program Fakultete za pomorstvo in promet je vpisanih okoli 700 rednih in izrednih študentov.

Kako kredibilna je izobrazba za delo v tujini?

Univerzitetni študijski program Tehnologija prometa je mednarodno verificiran pri evropskem združenju inženirjev in tehnikov FEANI. Študentje, ki končajo ta program lahko pridobijo naziv EVROING. Pomorski programi pa so verificirani pri mednarodni pomorski organizaciji IMO in izvajani v skladu s standardi kakovosti mednarodne konvencije STCW 1995.

Opravljanje omenjenih poklicev je zelo dobičkonosno

Večina študentov ULFPP ni imela težav pri iskanju zaposlitve, zaposlitev pa so bistveno lažje našli v tujini. Študentje naj bi imeli možnost takojšnje zaposlitve, poleg tega pa v tovrstnem delovnem razmerju prihaja do visokih finančnih prihodkov. Če govorimo o delu na ladji, se mora kandidat vprašati tudi, ali se je pripravljen odreči stvarem, ki jih ima rad, saj plovba traja 6 mesecev, vremenske razmere so včasih nemogoče, ogromno je težav z nespečnostjo, nekateri nesrečneži pa se srečujejo tudi z morsko boleznijo.

Kot pri večini ostalih študijev tudi pri tem velja pravilo, da je pot do zaposlitve lažja, če imaš ustrezne »povezave«.

Zakaj je študij na ULFPP pomemben za Slovenijo?

Tehnologije prometa in transportne logistike sta nuja v primeru hitro rastočega gospodarstva. V svetu se na tem področju zaposluje veliko število ljudi, saj prihaja do hitro rastočih sodobnih tehnologij v pomorskem, cestnem, železniškem, zračnem in poštnem prometu, za kar je nujno potreben posebej organiziran kader.

Fakulteto izberejo tudi bodoči pomorščaki – kakšne so zaposlitvene možnosti?

Mnogo mladih fantov sanjari o plovbi, a za poklic pomorščaka se odločijo le tisti, ki so pripravljeni na opravljanje zelo dinamičnega in zahtevnega poklica, ki sicer prinaša velik zaslužek, a v zameno za to zahteva številna odrekanja. Tudi Sloveniji primanjkuje pomorščakov, zato je študij v tej smeri štipendiran s strani ladjarjev, ki študentu po opravljenem študiju ponudijo takojšnjo zaposlitev. Navtiki se ne zaposlujejo le na morju, temveč tudi v planskih, nadzornih in organizacijskih službah.

Vizija Fakultete za pomorstvo in promet je, da bodo ostali najboljša fakulteta za izobraževanje kadrov v pomorstvu, prometu in logistiki in da bodo tudi v prihodnosti zagotavljali pogoje za uspešno znanstveno raziskovalno delovanje fakultete.

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice