Naprej na vsebino

Predstavitev fakultete: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje študentom nudi kar precej zanimivih študijskih smeri, poleg tega pa se ponaša z dolgoletno tradicijo. Tokrat vam v sklopu predstavitev fakultet predstavljamo Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ali ALUO deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani. Ustanovljena je bila 27. oktobra leta 1945, vendar so jo takrat ljudje poznali pod drugačnim imenom. Imenovala se je Akademija upodabljajočih umetnosti, namenjena pa je bila študiju kiparstva in slikarstva. Od ustanovitve je akademija večkrat spremenila oziroma dopolnila svoje ime, prav tako pa se je tudi razširila. Že leta 1984 se je študij razširil na področje industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij, 10 let kasneje pa še na področje konservatorstva – restavratorstva. Danes poteka študij na petih oddelkih ALUO, ki zajemajo področja likovne umetnosti, konservatorstva – restavratorstva in oblikovanja.

Katere smeri študija izvaja ALUO in katere so »posebnosti« študija?

Študenti se lahko odločijo za vpis v naslednje študijske programe:

  • slikarstvo,
  • kiparstvo,
  • konserviranje in restavriranje likovnih del,
  • industrijsko in unikatno oblikovanje,
  • oblikovanje vizualnih komunikacij.

Študij poteka na petih oddelkih Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, izvaja pa se v manjših skupinah, v katerih se z individualnim pristopom prek konzultacij, korektur, diskusij in seminarjev razvija študentova kreativnost in inovativnost ter poudarja pomen in vloga svojih strok v širšem družbenem kontekstu, da bi gradili na odgovornosti posameznikov. Pri študiju gre za kombinacijo teoretičnih vsebin in tehnično-tehnoloških znanj.

Dodiplomski študijski programi trajajo 3 leta, vanje pa se lahko vpišejo vsi, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo in izpit iz enega od predmetov splošne mature (umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija).

Kandidati za vpis morajo opraviti preizkus nadarjenosti

Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih. Kandidati morajo najprej v tajništvo oddati mapo (format 50×70 cm), označeno s svojim imenom.

  • za smer industrijsko in unikatno oblikovanje mora delo izpričevati kandidatovo zanimanje za področje, na katerega se vpisuje (projekt, načrt, skicirka, vizualizacija itd.),
  • za smer kiparstvo je potrebno oddati mapo/portfolio z najmanj petimi originalnimi deli ali predstavitvijo, ki tematizira različne kiparske prakse (dela v klasičnem pomenu: portret, figura, abstraktna oblika, prostorska kompozicija, inštalacija itd.) in 10 risb ali dokumentacijo risb, če so izvedene na nosilcu, ki ga ni mogoče v obliki originala predložiti v mapo,
  • za smer konserviranje in restavriranje likovnih del je potrebno v mapo vložiti 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma figure, 1 ali več fotografij kiparskega dela in 1 prosto barvno slikarsko kompozicijo,
  • za smer oblikovanje vizualnih komunikacij kandidat odda najmanj 10 risb figur in vsaj 10 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes za smer, za katero se prijavlja,
  • za smer slikarstvo kandidat odda 20 do 30 del, ki izkazujejo njegov umetniški interes (risba, slikarsko delo, grafično delo itd.), enako pa velja tudi za smer video in novi mediji.

Drugega dela preizkusa se udeležijo tisti kandidati, katerih dela so bila pozitivno ocenjena. Preizkus se izvaja v ateljejih akademije, kandidati pa lahko v sklopu preizkusa uporabljajo svojo opremo, kot je fotoaparat oziroma kamera.

Kakšen naziv si pridobi kandidat po končanem študiju?

Naziv je seveda odvisen od izbrane študijske smeri. Kandidat lahko po uspešno zaključenem študiju 1. stopnje postane diplomirani slikar (UN), diplomirani kipar (UN), diplomirani konservator-restavrator likovnih del (UN), diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN), diplomirani industrijski oblikovalec (UN) ali diplomirani unikatni oblikovalec (UN).

Kje vse se lahko diplomant zaposli in kakšna je plača?

Diplomant ima veliko različnih možnosti zaposlitve – zaposli se lahko kot samostojni umetnik, ilustrator, oblikovalec, v zavodu za varstvo kulturnih spomenikov, v galerijah, muzejih, restavratorskih centrih ali kot samostojni kulturni delavec.

Plača je odvisna od tega, kje se zaposlimo, našli pa smo podatek o plači slikarja, ki naj bi v Sloveniji znašala 1.144 € bruto. Pri teh poklicih je oseba običajno plačana po projektu (sliki, izdelku), cena pa je velikokrat dogovorjena vnaprej.

Kakšna pa je potreba po teh poklicih na trgu?

Potreba na trgu po tovrstnih poklicih ni velika, zato je zaposlitev velikokrat težko najti, razen, če svoje ime in delo ponesemo v tujino. Med študenti, ki so na Univerzi v Ljubljani diplomirali med leti 2006 – 2010, si je po podatkih portala Dnevnik.si v pol leta zaposlitev našlo 80% študentov, najmanj uspešni pa so bili prav diplomanti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki so imeli velike težave pri iskanju zaposlitve – zaposlitev je uspela najti le polovica diplomantov. Pri iskanju zaposlitve se morajo študenti zelo potruditi. Z zaposlovalci bi se morali povezati že v času študija, pridobiti bi si morali čim več praktičnih izkušenj in biti čim bolj samoiniciativni.

Kaj bi še morali vedeti bodoči študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje?

Za vpis na ALUO je potrebna dobra podlaga risarskih spretnosti, zato se kandidatom priporoča udeležba na tečajih za sprejemne izpite, ki jih organizira ALUO. Ker študentov na fakulteti ni veliko, je odnos s profesorji bolj oseben, prav tako se je z njimi mogoče pogovoriti pri vsaki uri. Na akademiji je mogoče opraviti vso delo, doma pa si mora študent občasno vzeti kakšno uro za opravljanje obveznosti v sklopu študija. Žal pa ima kot vsaka fakulteta tudi ALUO nekaj slabosti, izmed katerih izstopa predvsem dejstvo, da je zaposlitev zelo težko dobiti. Še najboljša opcija je zaposlitev v tujini, če ima diplomant to možnost in če mu tuji jeziki ne predstavljajo težave. Kandidat za vpis naj pred samim vpisom dobro premisli, ali je to res tisto, kar ga zanima, nato pa je smiselno obiskati kakšen tečaj, na podlagi katerega bo lažje presodil, katera smer ga zanima. Tako bo pot do želenega poklica bistveno lažja.

V današnjem času lahko umetnost in kultura preko spodbujanja kreativnosti in iskanja inovativnih rešitev veliko prispevata k splošnemu razvoju družbe. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje se zato izrecno trudi oblikovati sodobne in kakovostne študijske programe, na podlagi katerih bi med drugim tudi ohranili vodilne vloge na področju izobraževanja in raziskovanja likovne umetnosti, oblikovanja in restavratorstva v Sloveniji.

Sara Savec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Med vsemi profili v Sloveniji najbolj primanjkuje prodajalcev

Karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com je razkril najbolj iskane profile prve polovice letošnjega leta. Izstopajo prodajalci, proizvodni delavci in skladiščniki pa tudi sezonski delavci v turizmu.

Prijava na e-novice