Skip to content

Kako do študentske sobe?

Možnost bivanja v kraju študija je nuja za vsakega študenta, kajti čas je denar. A roko na srce, z javnim prevozom je v Univerzitetna središča zelo težko priti prav čas, oziroma za to potrebuješ bistveno preveč časa. Vožnja z lastnim vozilom, pa se kaj hitro zatakne pri iskanju parkirnih mest. Mogoče ste že na spletu zasledili »Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/19«? Kaj vse morate narediti, priložiti in kako se sploh prijaviti v študentski dom ali pa najti zasebno sobo pa v nadaljevanju.

Pogoji za prvi vpis, vpis na višjo stopnjo ali prepis

Za vse, ki se vpisujete prvič v študentski dom ali boste naslednje študijsko leto začeli študij na višji stopnjo (2. ali 3. stopnja) ali pa zamenjali fakulteto (prepis), najprej nekaj osnovnih informacij, ki jih najdete  v razpisu. Na razpis se lahko prijavijo vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo status študenta (tudi izredni študenti, če imajo študij najmanj tri dni v tednu) in niso v delovnem razmerju.

Posebna pogoja sta tudi naslednja:

 • povprečni mesečni bruto prihodek na člana družine v preteklem letu ne sme presegati 150 % povprečne bruto plače in
 • stalno prebivališče mora biti od kraja študija oddaljeno najmanj 25 km (izjema za vse, ki so od najbližjega postajališča javnega prevoza oddaljeni več kot 4 km in za vse, ki živijo v težkih socialnih in zdravstvenih razmerah).

Če želite študentsko sobo, morate oddati prošnjo če:

 • boste 1. oktobra 2018 postali študenti (tudi tisti, ki boste maturo opravljali v jesenskem roku),
 • v študijskem letu 2017/18 še niste bivali v študentskem domu ali sobi zasebnika s subvencijo (tudi tisti, ki ste bivali, pa ste pogodbo prekinili ali pa vam je med letom pretekla)
 • ste dobili pravico do bivanja v študentskem domu, vendar je do 16. avgusta 2018 niste koristili
 • ste zaključili prvo ali drugo stopnjo študija in se boste vpisali na višjo stopnjo (torej na drugo ali tretjo)
 • ki boste zamenjali študijski program (prepis, prehod), tudi tisti, ki boste zamenjali visokošolsko središče.

Oddaja vlogo preko eVŠ

Vlogo oddate preko sistema eVŠ. Zadnji rok je 16.8.2018.

Odda se lahko le ena prošnja. Če se prijavljate s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vam obrazca ni treba pošiljati po pošti, temveč pošljete le priloge. Če pa nimate kvalificiranega potrdila, pa vlogo izpolnite, natisnete in pošljete priporočeno po pošti (ali oddate osebno) skupaj s prilogami pristojni pisarni za študentske domove.

Rok 16.8.2018 se lahko zamudi le v primeru izjemnih okoliščin: (najmanj 80 % telesna okvara, najmanj tromesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov. V tem primeru lahko oddate vlogo od 1.10.2018 dalje.

Obvezne priloge

Ob vlogi morate obvezno priložiti:

 • soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2017,
 • dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema za leto 2017,
 • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2017,
 • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,
 • potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,
 • dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini. (Za študij v Sloveniji, pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti.).

Ostale podatke (kot so uspeh na maturi, državljanstvo, status študenta, oddaljenost stalnega prebivališča) bo pridobila pisarna sama in vam ni treba pošiljati prilog.

Letošnji cenzus znaša 2.440,43 EUR bruto. Oddate lahko tudi poljubne priloge (npr. dokazilo o statusu umetnika ali pa doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju, zlati maturant … to vam prinese dodatne točke).

Podaljšanje bivanja

Vsi, ki ste v prejšnjem študijskem letu že bivali v študentskem domu oziroma sobi pri zasebniku s subvencijo, se niste med letom izselili, niste prekinili nastanitvene pogodbe in se niste izpisali iz svojega visokošolskega zavoda (tisti, ki ste se zaradi prepisa, morate oddati vlogo za sprejem), prav tako oddate vlogo preko eVŠ portala, in sicer do 16.8.2018. Tisti, ki imate digitalno kvalificirano potrdilo, obrazec izpolnite online (do 16.8.2018) in pošljete po pošti le priloge, ostali pa obrazec izpolnite, ga natisnete in ga skupaj s prilogami pošljete po pošti ali oddate osebno (poslati morate vse do 16.8.2018, po tem datumu se vloga šteje za zamujeno).

Ne pozabite priložiti:

 • soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2017,
 • dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema za leto 2017,
 • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2017,
 • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

Obvestilo o sprejemu ali podaljšanju

15.9.2018 bo na spletnem portalu eVŠ objavljena informativna prednostna lista. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature (17. september 2018) do 31. oktobra 2018. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča po 16. oktobru 2018.

Študenti, ki pa se ne boste vpisali do 30. septembra 2018 ali se boste vpisali na drug visokošolski zavod, kot ste ga navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za podaljšanje bivanja, ste dolžni o tem obvestiti pristojno pisarno za študentske domove najkasneje do 10. oktobra 2018.

Kam poslati vlogo

 1. Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, p.p. 99, osebno pa na naslovu Svetčeva ulica 9, Dom VI; tel.: 01 242 12 64, 01242 12 65; e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.
 2. Visokošolsko središče v Mariboru, Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, Gosposvetska cesta 83, tel.: 02 228 42 00; 02 228 42 19, e-pošta: umsd@um.si in sd.vpis@um.si.

3 . Visokošolsko središče v Kopru, Univerza na Primorskem, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, tel.: 05 611 75 07, e-pošta: studentski.domovi@upr.si.

Zasebniki, ki oddajajo sobe študentom s koncesijo

Poleg razpoložljivih študentskih domovih, kar nekaj koncesionarjev ponuja študentske sobe. Gre za vladni neprofitni projekt , ki naj bi prispeval k zniževanju cene najema za študente pri zasebnikih, ker so v Ljubljani previsoke.

Nosilec subvencije je študent, zasebnik pa je dolžan izpolnjevati pogoje nastanitve, ki so predpisani v javnem razpisu. Podpisuje se tripartitna pogodba, ki omogoča 32€ subvencije za najemnine med 60 in 120 €. Stroški tu niso vključeni.

Lorelai Novak

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice