Skip to content

Dobiček delijo s svojimi zaposlenimi

Leto 2018 se počasi bliža koncu, to pa je čas, ko v slovenskih podjetjih ugotavljajo kako uspešno, ali neuspešno je bilo njihovo poslovanje. Mnoga podjetja bodo tudi zaradi ugodnih gospodarskih gibanj poslovala pozitivno, zato lastniki odločajo kako razdeliti dobiček. Tega lahko prihranijo za naslednje poslovno leto, lahko ga namenijo za investicije, lahko pa sprejmejo sklep o razdelitvi dobička.

Kaj je dobiček podjetja?

Dobiček podjetja je presežek prihodkov nad odhodk, v kolikor  se dobiček razdeli pa se to imenuje dividenda. Deljenje dobička je temeljna pravica družbenikov oz. lastnikov podjetja, ki so jo pridobili na podlagi začetnega vložka ali dokapitalizacije podjetja. Lastnik pa se lahko odloči, da del dobička razdeli med upravičene tretje osebe, npr. delavce v podjetju, kakšno drugo družbo, dobrodelne fundacije, vendar le na podlagi ustrezne pravne podlage (podjetniške pogodbe, klavzule v družbeni pogodbi…).

Davčna osnova za dividende je po stopnji 25%, kar pomeni, da država družbeniku/lastniku pri izplačilu vzame četrtino dobička, kar ni vključeno v letno odmero dohodnine. V kolikor bi podjetnik želel prikriti izplačilo, bi davek določili na podlagi primerljive tržne cene.

Nekateri del dobička razdelijo tudi med zaposlene

Lastnik podjetja se lahko odloči, da bo dobiček razdelil med zaposlene, ki v podjetju nimajo deleža. Takšne prakse, ki v Sloveniji niso prav pogoste služijo kot dodatna motivacija zaposlenih ob zaključku poslovnega leta. Izplačilo se šteje kot dohodek iz delavnega razmerja, ki se v celoti šteje v davčno osnovo, prispevki za socialno varnost pa se obračunajo in plačajo od celotnega dohodka. Hkrati se to izplačilo upošteva tudi pri določitvi pravic iz javnih sredstev.

Direktor JE&GR Slavko Jelševar je prepričan, da so zadovoljni zaposleni največja konkurenčna prednost.

Eno izmed podjetij, ki je v letošnjem letu na takšen način presenetilo svoje zaposlene je zagorsko podjetje JE&GR d.o.o., ki je s svojimi 50 zaposlenimi, leto 2018 zaključilo z nadpovprečnimi rezultati. Lastnika, Slavko Jelševar in Marjan Grošelj, sta se odločila, da bo približno 20% dobička, od skupnega prometa skoraj 3 milijone, razdeljenega med zaposlene, več kot polovico pa gre v nove naložbe. Direktor podjetja Slavko Jelševar je ob tem povedal: »Zavedamo se, da se v današnjem globalnem in hitro spreminjajočem se trgu naši zaposleni največja konkurenčna prednost. Želimo, da se dobrih poslovnih rezultatov veselimo skupaj z našimi zaposlenimi, saj smo jih ustvarili s skupnim dobrim delom. Ob enem pa je to za vse zaposlene tudi motivacija za dobro delo v prihodnje.« Pomembno je, da se zaposleni zavedajo, da je poslovanje celotne družbe odvisno tako od dobrega vodenja družbe, kot od dobrega dela vsakega zaposlenega. “Eno brez drugega ne gre,” je ob predstavitvi poslovnih rezultatov povedal Jelševar.

Dandanes voditi uspešno in stabilno podjetje, ki več let zaporedno beleži dobre poslovne rezultate je svojevrstna umetnost. Žalostno je, da je naša država precej mačehovska, tudi  ko gre za vzpodbujanje in motiviranje zaposlenih. Ko bomo takšne prakse v Sloveniji nehali prekomerno obdavčevati ampak jih bomo vzpodbujali, bo tudi delo dobilo priložnost da znova postane vrednota. Do takrat pa bomo še naprej ploskali populistični levi politiki, ki uspešne gospodarstvenike pa blati s kapitalisti ob enem pa pred vsakimi volitvami ponuja rešitve, ki jih uspešni podjetniki že leta izvajajo v praksi.

Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice