Naprej na vsebino

Raztros pepela vse bolj pogosti način slovesa

Avtor: Andrej Turk

Smrt je začetek in konec, tako za žalujoče, kot za pokojnika samega. Kaj se s človekom zgodi po smrti je stvar osebnega prepričanja vsakega posameznika in je zrcalo družbe same, družbenih norm in splošnega verskega in osebnega prepričanja. Ne glede na prepričanje za umrlim ostanejo žalujoči, za katere se vsaj za trenutek svet ustavi. In eden izmed najbolj stresnih momentov je vsekakor priprava pogreba, ki ga običajno spremlja neko zavedanje, da mora biti vse popolno. Dostikrat se prireja slovesnost, da bi se navdušilo žive in ni toliko v ospredju slovo. Prevečkrat se zgodi, da postane sam pogreb jabolko spora družine.

A ne glede na to, za koga je pogrebna slovesnost bila prirejena se je v Sloveniji moč od pokojnega posloviti na več način. Žal pa v času, kjer je denar sveta vladar je način izbire močno povezan s samimi stroški, ki nastanejo s pogrebom.

Raztros pepela

V zadnjih letih je v porastu raztrositev pepela, ki je zakonsko urejana v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) in je le eden izmed način pokopa. Ker se trg spreminja se tudi storitve pogrebnih družb in pokopališč. Zato že marsikatero pokopališče v Sloveniji ima v okviru svojega pokopališča predvidene posebne prostore, ki so namenjene raztrosu.

V kolikor bi pa svojci želeli raztros pepela zunaj pokopališča, morajo za to pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota kraja, kjer naj bi se tak obred opravil. Svojci preminulega morajo pri tem podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Pogrebno podjetje zagotovi vso ostalo potrebno dokumentacijo ter na osnovi te in dovoljenja uredi izvržbo raztrosa pepela.

Cena takšnega raztrosa se potem giblje od 392,27 EUR dalje.

Marsikdo sanja o romantičnem raztrosu na morju. Tudi to je že v Sloveniji dovoljeno. Takšno storitev izvaja Komunalno podjetje Koper, ki tudi uredi vse podrobnosti. Pogrebni obred se začne na pomolu v Valdoltri. Ladjica, ki na krov sprejme do 30 ljudi, žaro z najbližjimi odpelje na točno določeno točko morskega pokopališča, ki je od Debelega rtiča oddaljena približno dve milji. Po raztrosu pepela ladjica naredi še en krog in se s sireno poslovi od pokojnika.

Cena takšnega slovesa se prične pri 860,00 EUR in vsebuje vstop pogrebnikov in svojcev pokojne osebe z žaro in žarnim venčkom na ladjo, plovba proti točki raztrosa, trikratno zvonenje ladijskega zvonca, žalni govor, raztros pepela v morje, priklon žalne posadke, trikratno oglašanje z ladijsko sireno, vrnitev v pristanišče, najem žare za raztros in urejanje dokumentacije.

Klasičen pokop s krsto ali žaro

Načeloma v Sloveniji prevladujeta dve obliki pokopov, saj jih večina smatra kot tradicionalni način. Pokop s krsto ima že več kot stoletno tradicijo, pokop z žaro se je uveljavil v zadnjih desetletjih. Ravno slednji način je prevladujoč način pokopa, vendar je potrebno na tem mestu poudariti, da to velja bolj za urbana področja. Na podeželju je še vedno pokop s krsto tista oblika, ki prevladuje.

Pokop s krsto je za marsikoga zelo boleč, še posebno če je krsta odprta. Žara pa prihrani marsikatero stisko in bolečino. Eden izmed verjetnih razlogov za izbiro žare mogoče leži tudi v ceni.

Cena pokopa s krsto se začne nekje pri 671,54 EUR, pogreb z žaro pa 561,48 EUR. V to ceno je zajeta zgolj osnovna krsta/žara, pogrebne storitve in priprava pokojnega, osnovni pogrebni obred in uporaba mrliške vežice. Cena cvetja je povprečju okoli 150,00 EUR, pevci približno 150,00 EUR, trobenta dodatnih 100,00 EUR, govor še dodatnih 100 EUR, osmrtnica od 150,00 EUR dalje in če je slučajno organizirana sedmina, bodo svojci odšteli še vsaj 300,00 EUR.

Dodaten strošek je seveda še tudi letni najem groba in cvetje, okraski ter sveče, ki potem krasijo grob.

Diamantni pogreb

V zadnjih nekaj letih je aktualen tudi t.i. diamantni pogreb. Diamant je namreč simbol neminljivosti, spomina in ljubezni. Zato je sama ideja o tem, da se lahko iz pepela preminulih ustvariti edinstvene diamante, tako mikavna.

Spominski, absolutno unikaten, diamant izdelajo v švicarskem podjetju Algordanza in je ustvarjen izključno iz pepela preminule osebe. Cena takšnega diamanta se giblje med 3.500,00 EUR do 18.000,00 EUR.

Pokopava svojcev ima tako dolgo zgodovino, kot je staro človeštvo samo. Vsekakor so na način pokopa vplivali ekonomski, religiozni, idejni in še kakšni razlogi in to se do danes še ni spremenilo. Tradicija ima veliko težnjo, a ko sledenje tradiciji pušča za sabo čisto ekonomske in okoljske posledice, se tudi tradicija spreminja.

Ni važno kakšen je obred, kako se od pokojnega poslovimo, pomembno je, kakšen odnos smo imeli do njega, ko je bil še živ. Niti en šopek na grobu, prižgana sveča, izrečena molitev ne pozdravi slabega odnosa, ki ste ga imeli s pokojnim. Pokojni so vedno v našem srcu in v naših spominih. Sveče, cvetje, pogrebna slovesnost pa so vedno bili za žive.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice