Naprej na vsebino

Sprememba zakonodaje in službena potovanja

Avtor: Darija Jamnik, mag

Večina nas je že kar vajenih, da se običajno z novim letom veliko stvari spremeni, včasih na bolje, včasih na slabše. Eno izmed področij, zelo pestrih sprememb je slovenska zakonodaja. Zelo zanimivo pri tem je vprašanje, kako hitro se taka sprememba implementira v realno življenje. Veliko lahko berem, da se mora posamezna direktiva Europske Unije implementirati v nacionalno zakonodajo. Ta prenos mora država opraviti pred rokom, običajno je to v 2 letih, če ne je v nasprotnem primeru država lahko na koncu postopka, po katerem se ugotavlja kršitev, tudi kaznovana.

Kaj pa se zgodi v Sloveniji, ko se spremeni nek predpis na nacionalni ravni?

Trenutno zelo aktualno je področje potnih nalogov.

V decembru 2019 je bila v Uradnem listu RS št.76/2019 objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, katero je sprejela Vlada RS (v nadaljevanju Uredba za tujino). V veljavo pa je stopila s 1. 1. 2020. In če beremo to Uredbo za tujino, ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. S to Uredbo za tujino, naj bi postopoma odpravili ZUJF iz leta 2012. Takrat je bilo potrebno dnevnice za tujino po posamezni državi zmanjšati za 20 odstotkov.

Sedanja, torej nova Uredba za tujino, spreminja višino dnevnice za tujino od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 po posamezni državi. Zneskov dnevnice za posamezno državo, je nekako za 10 odstotkov višji, od leta 2021 bo še za 10 odstotkov. Tako naj bi bil v celoti ZUJF odpravljen v letu 2021. Nikjer pa ni konkretno napisano, ali se to Uredbo za tujino uporablja tudi v gospodarstvu. Vendar je z vidika davčne obravnave dnevnice za službeno potovanje v tujino treba upoštevati drugi odstavek 4. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Po tej določbi se neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino določi v predpisu Vlade RS, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino. Praviloma se pravice iz naslova službenega potovanja v tujino določajo v kolektivnih pogodbah dejavnosti, te se pri višini dnevnic za ta potovanja večinoma sklicujejo na omenjeno uredbo za tujino. To pomeni, da delodajalec s področja gospodarstva (davčni zavezanec), ki ga zavezuje kolektivna pogodba, ki se glede višine dnevnice za službeno potovanje v tujino sklicuje na uredbo za tujino, pri izplačilu te dnevnice upošteva višino iz omenjene uredbe – ne glede na to, da skladno s 1. členom uredbe za tujino ta ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi RS.

Torej, če je gospodarstvo leta 2012 zmanjšalo višino dnevnice za tujino, jo mora sedaj postopoma nazaj povišati. Z vidika zaposlenega je to sicer zelo pozitivno in stimulativno, z vidika podjetja to predstavlja višji strošek dela ter posledično konkurenčnost na trgu. Vendar, če se podjetje zaveda, da je zadovoljni zaposleni največji kapital podjetja, se temu preprosto ne bo upiral in takoj sprejel spremembo, ki jo mu zakonodaja omogoča.

Foto: Pixabay

V nasprotnem primeru, bodo javni uslužbenci, ki se financirajo iz državnega proračuna, za katerega vemo, da polni tudi gospodarstvo, zopet v privilegiranem položaju. Toda, kje so zagovorniki delavcev v gospodarstvu, ki vedno pred volitvami zelo poudarjajo enakost vseh zaposlenih in odpravo diskriminacij. Kajti za neupoštevanje te Uredbe za tujino podjetje ni kaznovano, saj davčna uredba ureja le višino dnevnice do katere je neobdavčeno.

Tako ima marsikdo težave, ker slovenska zakonodaja, ki bi morala biti jasna, preprosta in konkretna, zadeve zapleta. Uporabniku velikokrat tako krade čas, da se prebije skozi gore predpisov, kateri se navezujejo eden na druge. Še bolj moteče zame je to, da so posamezniku kaj hitro s tem lahko kršene pravice. Vsako zgodba pa ima seveda dve strani, tudi svetovalci morajo imeti delo.

Opazi se tudi odsotnost medijske objave oz. opozorila, da se je na področju službenih potovanj v tujino zakonodaja spremenila. Pač ne bere vsak Uradnega lista ali sledi spremembi zakonodaje.

Mogoče lahko pričakujemo večje aktivnosti vseh takrat, ko se bo višina dnevnice za službena potovanja v tujino zopet zmanjšale.

.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice