Naprej na vsebino

Zakon o državljanstvu – kako pridobiti slovensko državljanstvo?

Zakon o državljanstvu narekuje, da se državljanstvo Republike Slovenije dobi po rodu, z rojstvom v Republiki Sloveniji, po mednarodni pogodbi in na podlagi prošnje. Državljanstvo v večji meri temelji na narodnosti. Danes se po zakonu o državljanstvu lahko državljanstvo podeli na geografskem principu, v primeru rojstva na določenem področju države, na narodnostnem principu, ko se oseba sicer rodi izven ozemlja države, toda lahko pridobi državljanstvo narodnostne pripadnosti in pa na principu prošnje, ko državljan tuje države zaprosi za državljanstvo v drugi državi in ga ob izpolnjenih pogojih dobi. Državljanstvo označuje članstvo v državi s katerim je posameznik zavezan tudi v sistem in v pravice ter dolžnosti, ki jih rabi spoštovati kot državljan, saj drugače lahko različno nespoštovanje pravil države lahko privede do različnih sankcij in kazni. Nekatere države po zakonu o državljanstvu dovoljujejo dvojno oziroma večkratno državljanstvo, spet druge na to ne pristajajo. Slovenija ne dovoljuje dvojnega državljanstva oziroma ga dopušča zgolj v nekaterih okoliščinah, katerih pravila določa Zakon o državljanstvu Republike Slovenije.

Kako in kje se lahko pridobi Slovensko državljanstvo?

Slovensko državljanstvo se lahko pridobi:

  • V primeru, da je vsaj eden izmed vaših staršev slovenski državljan
  • Z rojstvom v Sloveniji, če sta starša neznana ali brez državljanstva
  • v primeru, da ste tujec, ki izpolnjuje pogoje ter odda vlogo v postopku naturalizacije.

Prav tako se lahko državljanstvo pridobi tudi na izreden način in sicer v primeru, če je to v korist državi. To pomeni razne znanstvene, gospodarske, kulturne in podobne razloge in da vlagatelj zakona živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto preden vloži prošnjo za slovensko državljanstvo ter ima urejen status tujca. Zakon o državljanstvu narekuje, da se izjemoma lahko slovensko državljanstvo pridobi tudi v primeru, če se ne izpolnjuje enoletnega bivanja v Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva izjemen prispevek k razvoju in povečanju ugleda in prepoznavnosti Slovenije. Zakon o državljanstvu narekuje, da se lahko vloga za pridobitev slovenskega državljanstva vloži na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Vloga, ki se tiče izredne naturalizacije se dodatno vloži tudi pri Ministrstvu za notranje zadeve. V tujini se vloga vloži na vsakem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Obrazci vlog za pridobitev slovenskega državljanstva in ostali obrazci se lahko dobijo v elektronski obliki na gov.si. Informacije o vseh dodatnih možnostih lahko pridobite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve – sektor za državljanstvo.

Zakon o državljanstvu Foto: Pixabay

Kako pa je v resnici s pridobitvijo državljanstva tudi v Slovenski praksi?

Slovenija v praksi ni toliko radodarna z državljanstvi kot bi si morda mislili. V Sloveniji se državljanstva ne dobi kar tako, še posebej, če zanj zaprosijo tuji državljani po redni naturalizaciji in izpolnjenih pogojih. Na tak način se pridobi državljanstvo pod pogojem, da tujci najmanj 10 let živijo v Sloveniji ali pa so poročeni s slovenskim državljanom, pa tudi v primeru, da so uspešno dokončali najmanj visokošolski študij, če od rojstva naprej živijo v Sloveniji in pa v primeru, če so begunci. Zakon o državljanstvu pa ob tem narekuje tudi druge pogoje, ki so, da morajo uspešno opraviti izpit iz Slovenščine na osnovni ravni in se odpovedati svojemu prejšnjemu državljanstvu. To pravilo pa ne velja za pomembne osebe, kot so med drugim tudi na primer športniki, ki poskrbijo za večji ugled države. Ti lahkotneje pridobijo slovensko državljanstvo. Zgodili so se tudi že primeri v praksi, ko je kakšne športnik ali druga pomembna oseba, tako rekoč »čez noč« pridobil slovensko državljanstvo.

Vprašanje je morda tudi to zakaj Slovenski zakon o državljanstvu zahteva, da se vlagatelji za slovensko državljanstvo odpovejo svojemu prejšnjemu. Večina članic evropske unije namreč dopušča dvojno državljanstvo. Slovenija in pa tudi nekatere druge države EU, ki so Litva, Nizozemska, Bolgarija, Estonija in Španija, pa določajo enojno državljanstvo. Vsako leto po redni naturalizaciji slovensko državljanstvo prejme od 1.100 do 1.300 tujcev. Obstaja pa tudi izredna naturalizacija, toda na tak način državljanstvo na letni ravni pridobi precej manj ljudi.

Zakon o državljanstvu Foto: Pixabay

Prav tako Slovenska država od državljanov, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo zahteva, da bolj ali manj znajo slovensko, toda prav dosti pa jim ne olajša dela, niti s pomočjo sredstev, ki bi jih zagotovilo ministrstvo za šolstvo kot so brezplačni tečaji, priprave na izpit in podobno. Tako rekoč se vsak rabi znajti po svoje kar pa v tujem okolju kjer ima dosti priseljencev že tako ali tako ožji socialni krog in manjše število informacij, ni mačji kašelj. Tako dostikrat niti ne vedo kaj lahko pričakujejo na testih in so tudi na splošno slabše pripravljeni. V tujini se v tovrstne namene v marsikateri državi omogoči tujcem tudi več urne brezplačne pripravljalne teste. Tako, da na splošno Slovenska država tudi tukaj ne olajša pridobitve državljanstva in ima precej zahtev in pogojev, kar je morda povsem drugačna informacija, kot pa smo morda mislili sicer. Da se pridobi državljanstvo je potrebno torej kar nekaj izpolnjenih pogojev, razen v primeru redkih oseb, ki ga na račun posebnih pogojev dobijo »kar čez noč«.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice