Naprej na vsebino

Kakšni krizni ukrepi se obetajo v kmetijstvu?

Ministrica za kmetijstvo, dr. Aleksandra Pivec, je danes na novinarski konferenci poudarila pomen sektorja, ki skrbi za prehrano prebivalstva. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot je dejala, pozorno spremljajo dogajanje pri čimbolj nemoteni preskrbi s hrano, s kmetijskimi in živilskimi izdelki ter pripravljajo ukrepe, s katerimi želijo čimbolj omiliti posledice ukrepov, ki so že v izvedbi.

Med ukrepi, predvidenimi v mega protikorona zakonskem paketu, so predvideni:

Finančna pomoč za nosilce in člane kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za covidom-19. Tem se za čas trajanja bolezni vendar ne več kot za čas trajanja ukrepov proti epidemiji, dodeli finančna pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Upravičeni bodo tudi do zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – obravnavajo se po zakonu za elementarno nesrečo. Odpisani prispevki se štejejo za plačane. Do obeh omenjenih oblik finančne pomoči so opravičeni vsi tisti člani kmetijskega gospodarstva, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet.

Do odloga plačila prispevkov je upravičen nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki opravlja osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost in je s tega naslova vključen v sistem socialnih zavarovanj.

Plačilo dajatve na Katastrski dohodek za leto 2020 se vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč in čebeljih panjev zniža za 50%.

Načrtuje se tudi finančna podpora zaradi izpada dohodka na kmetiji, oz. nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva za pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike), kot tudi za fizične osebe, ki bo posledica padca cen, nezmožnosti prodaje, ali nezmožnosti plačila s strani  naročnika. Pavšalno škodno nadomestilo bo izračunano na podlagi ha oz. GVŽ.

V javnih zavodih se načrtuje dvig praga naročanja lokalno pridelane hrane na 50 odstotkov.

Predvideva se tudi izplačilo nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje in znižanje pristojbin v ribiških pristaniščih.

Janša je uvodoma med predstavitvijo ukrepov poudaril pomen samozadostnosti pri pridelavi hrane: »Naj poudarim, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah in ki lahko nekaj časa trajajo, strateškega pomena, zato bomo naredili vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga z enakimi ali ali sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu.«

Na Twiterju se je ukrep na ambicijo vlade, da bi javni zavodi naročali vsaj 50% domače hrane, odzval predsednik Slovenske ljudske stranke, Marjan Podobnik.

Vir: Twitter

Twitnil je tudi o abecedi zdrave kmečke pameti:

Vir: Twitter

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice