Naprej na vsebino

Med besedama »samooskrba« ali »oskrba« je velika razlika

Zaradi pandemije koronavirusa se po vseh medijih in tudi med nami veliko uporabljata besedi samooskrba in oskrba. Ker se pripravljajo razni zakoni oziroma ukrepi, kateri nam bodo v prihodnosti pomagali prebroditi vse posledice te pandemije, je po mojem mnenju zelo pomembno, katero izmed omenjenih besed bomo uporabili.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) lahko preberemo, da pomeni

  1. SAMOOSKRBA – oskrba samega sebe; samostojna, od drugih neodvisna oskrba; samooskrba s kmetijskimi pridelki,

Sinonim te besede pa je samopreskrba;

  • OSKRBA – kar obsega vse potrebno za zadovoljevanje zlasti telesnih potreb koga; npr. otroci potrebujejo dobro oskrbo, domača oskrba bolnika,…

Glagolnik od oskrbeti ali oskrbovati pa pomeni oskrba prebivalstva, sadovnjaka, strokovna oskrba rane, dati psa sosedu v oskrbo, dati otroka v oskrbo …

Če pogledamo le nekaj mesecev nazaj, smo največkrat lahko zasledili »samooskrbo« v povezavi z okoljem, zeleno energijo, predvsem s poudarkom na samooskrbi z električno sončno energijo. Danes pa je zelo naraščajoče zanimanje samooskrbe v povezavi s hrano, s kmetijstvom. Za večino prebivalstva Slovenije je bilo lažje in udobneje iti v trgovino ter kupiti meso, sadje, zelenjavo itd., pa čeprav se kvaliteta ne more primerjati z domačimi proizvodi, kjer je veriga od pridelka do potrošnika zelo kratka. Danes nakupovanje v trgovini predstavlja že neko oviro, zlasti zaradi trenutno veljavnih ukrepov. A o tej tematiki smo pred kratkim že lahko veliko prebrali.

Torej, da se vrnem k razliki omenjenih besed in na kratko povzamem. Če bomo uporabili besedo samooskrbo pomeni, da bomo na prodajnem trgu – trgovini dobili izdelke, ki jih proizvede domač proizvajalec, npr. domači kmet. Če pa bomo uporabili besedo oskrba, pa pomeni, da bodo le zagotovili, da se bodo izdelki na prodajnem trgu – trgovini pojavili, jih bo moč kupiti, seveda pa bodo različnih proizvajalci.

Veseli me sicer trenutno dejstvo, da se zopet poudarja pomen domačega kmeta, ki je bil preveč zapostavljen in neopazen. Težko je bilo prisluhniti tistim (in jih seveda tudi slišati), ki so vedno opozarjali, da država Slovenija ni zadostno samooskrbna s hrano. In upam, da bomo v prihodnje to spremenili na bolje, saj posamezne skupine zelo prizadevajo, da bi se to področje končno uredilo, pa vendar ne samo v času trenutne krize, ampak v prihodnosti. Tisti, ki ste udeleženi pri pripravi urejanja tega področja oz. zakonodaje ter ga seveda želite v korist domačega, SLOVENSKEGA, pa bodite le previdni, katero besedo boste uporabili. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice