Naprej na vsebino

Paket »Mega paket 2.0« že dobiva orise – kaj vse nas še čaka

»Spisek želja«, ki je bil podan po sprejetju prvega kriznega paketa počasi dobiva prve orise. Vlada je namreč na včerajšnji seji sprejela podlage za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Prav tako pa so včeraj z odlokom določili ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Slovenijo. Slednji so stopili v veljavo že danes.

Smernice predloga in proračun

Prvi zakon je zajel domala 1 milijon ljudi, a je pričakovano koga izpustil, marsikaj ni bilo jasno in marsikaj je bilo malce sporno, zato je imelo 5 delovnih skupin nalogo, da preuči situacijo, da se bodo lahko postavili temelji za naprej. Vseh pet delovnih skupin je včeraj vlado seznanila s poročili, ki bodo osnova za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo.

Mega paket 2.0 naj bi bil predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca.

Posebno nalogo je dobilo še Ministrstvo za finance pripravilo, ki mora poskrbeti za dopolnitve in sprememb Mega paketa 1.0 in pripraviti predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva.

Koronavirus ima med drugim vpliv tudi na porabo sredstev proračuna države, zaradi česar je treba poleg zadolževanja, vire financiranja ukrepov poiskati tudi znotraj državnega proračuna. Z namenom zagotovitve teh virov je vlada včeraj sprejela dodatne ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna. Sprejeli so še nekatere dodatne omejitve porabe proračunskih sredstev, seveda poleg že sprejetih marčevskih ukrepov na področju izvrševanja proračuna. Omejitve pa ne veljajo za:

 • prevzem obveznosti,
 • izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev,
 • investicije iz namenskih skladov,
 • vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji.

Novosti na mejnih prehodih in samoplačniške karantene

Kot že omenjeno je vlada včeraj sprejela in izdala tudi nekaj ukrepov vezanih na mejo, ki veljajo že danes – Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov. Odlok je povezan s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Le-ta določa:

A. kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko;

B. kdaj so odprte kontrolne točke;

C. kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah.

Država A B C
Italija 1. Vrtojba ‒ St. Andrea, 2. Fernetiči ‒ Fernetti, 3. Škofije ‒ Rabuese, 4. Krvavi potok ‒ Pesse, 5. Robič ‒ Stupizza, 6. Rateče ‒ Fusine. Vrtojba ‒ St. Andrea, Fernetiči ‒ Fernetti in Škofije ‒ Rabuese so odprti vse skozi. Krvavi potok ‒ Pesse je odprt med 5. in 23. uro, Robič ‒ Stupizza je odprt od 5. do 18. ure, razen ob nedeljah in praznikih v Republiki Sloveniji, takrat je zaprt. Mejni prehod Robič ‒ Stupizza in Rateče ‒ Fusine se uporabljata samo za dnevne delovne migrante in druge osebe na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti.
Avstrija 1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg, 2. Kuzma – Bonisdorf, 3. Holmec – Grablach, 4. Karavanke – Karawankentunne, 5. Jurij – Langegg, 6. Vič – Lavamund, 7. Ljubelj – Loibltunnel, 8. Trate – Mureck, 9. Radlje – Radlpass, 10. Gederovci – Sicheldorf, 11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), 13. Korensko sedlo – Wurzenpass. Holmec – Grablach – odprt od 5. do 8. ure in od 15. do 18. ure. Vič – Lavamund – odprt od 5. do 23. ure. Ljubelj – Loibltunnel, Trate – Mureck in Radlje – Radlpass – odprti od 5. do 21. ure. Ostali mejni prehodi so odprt vse skozi. /  
Madžarska 1. Dolga vas – Redics, 2. Hodoš – Bajansenye, 3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút), 4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út), 5. Čepinci – Ketvolgy. Dolga vas – Redics, Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) in Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) – odprti vse skozi. Hodoš – Bajansenye in Čepinci – Ketvolgy – odprta od 6. do 19. ure. Dolga vas – Redics, Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) inPince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) dovoljena samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe

Prav tako določa, komu se ob vstopu odredi karantena in komu ne, komu se dovoli vstop v državo in komu ne. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma v sredo.

Z veljavnostjo odloka bo prebivalcev, ki vstopajo v državo, odrejena sedem dnevna karantena. Na zadnji dan karantene bo obvezno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). V kolikor bi testiranje zavrnili ali le-to ne bi bilo mogoče, se karantena podaljša za sedem dni. Karantena se bo podaljša tudi, če rezultati ne bodo na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oziroma ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene. Brisi se bodo odvzemali v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če bo test negativen, se bo karantena zaključila, če bo pozitiven, se bo oseba obravnavala v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19). Karantena se bo slovenskim in tujim državljanom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji odredila na domačem naslovu. Če iz utemeljenih razlogov to ne bo mogoče, takrat bo namestitev zagotovila Civilna Zaščita, vendar stroške karantene osebe krijejo same. Tuji državljani, ki opravljajo delo v Sloveniji, se bo karantena odredila na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca. Delodajalec pa je dolžan zagotoviti delavcu ustrezno nastanitev za prestajanje karantene, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbe o karanteni. Prav tako bo moral delodajalec delavcu zagotoviti prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Vstop v državo se ne dovoli tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno. Prav tako se ne dovoli vstopa v Slovenijo osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije. Poleg tega se ne dovoli vstopa v državo tudi tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Medtem ko policija slovenskim državljanom v takšnem primeru dovoli vstop v državo, vendar pod pogojem, da nemudoma (nujno in obvezno) vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči zaradi nadaljnjih navodil.

Odlok pa ne velja za:

 • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
 • čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
 • osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
 • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog, 
 • državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice