Naprej na vsebino

Socialna podpora v času koronavirusa

Socialna podpora je na voljo posameznikom in družinam in jim omogoča, da uveljavljajo pravice iz javnih sredstev. Pravice, ki jih lahko uveljavljajo so otroški in varstveni dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija, subvencija najemnine, znižano plačilo vrtca, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ter pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Če pogledamo definicijo denarne socialne pomoči je ta namenjena ljudem, ki si zaradi različnih vzrokov, s svojim prihodkom (če le-tega sploh imajo) ne morejo zagotoviti minimalnih življenjskih potreb, torej njihov prihodek ne omogoča preživetja. Trenutna situacija s koronavirusom je veliko Slovencev pahnila v brezno brezposelnosti, delodajalci pošiljajo svoje delavce na prisilne dopuste, podjetniki zapirajo svoja podjetja in študenti ne morejo več opravljati študentskega dela. Država je naredila načrt kako poskrbeti za ljudi ampak tukaj se poraja vprašanje. A bo socialna podpora dovolj za nadomestitev izpada dohodka? Bo socialna podpora omogočila ljudem preživetje, da le-ti čez mesec ali dva, v kolikor se stanje ne izboljša, ne bodo životarili? 

Socialna podpora omogočena najbolj ranljivim. Foto: Pixabay

Kakšni ukrepi so sprejeti s strani vlade in komu bo socialna podpora namenjena?

Zaradi nastale epidemije je vlada sprejela dodatne ukrepe, ki bi naj veljali od 1. aprila do 31.maja (po potrebi se bo obdobje podaljšalo do 30. junija) in s tem tudi razširila nabor upravičencev, ki jim bo zagotovljena socialna podpora. Trdijo, da je za pomoč namenjenih 3 milijarde evrov in s tem bodo skušali ohranjati vitalne sposobnosti države. Tako so določili, da bo socialna podpora namenjena rednim študentom in ti bodo prejeli 150 evrov kriznega dodatka, ki bi naj bil izplačan do 30. aprila. Tudi velikim družinam, ki imajo tri otroke bo zraven dodatka, ki ga že prejemajo, izplačanih dodatnih 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa bo namenjenih dodatnih 200 evrov. Enkratni znesek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi upravičenci do socialne pomoči in varstvenega dodatka. Tudi tisti, ki delajo in njihova zadnja plača ne presega trikratne vrednosti minimalne plače, bodo dobili mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

Kakšna bo socialna podpora za tiste, ki so zaradi trenutnih izrednih razmer delo izgubili?

Po protikoronskem zakonskem paketu bo socialna podpora v različnih oblikah namenjena predvsem tistim, ki so zaradi koronavirusa delo izgubili. Tem od prvega dne izgube službe avtomatsko pripada socialna podpora v obliki nadomestila za brezposelnost, hkrati pa se bo opredelilo katere javne storitve v tem času ni mogoče uporabljati in te tudi ne bo potrebno plačevati. Status tistih, ki dela trenutno ne morejo opravljati zaradi različnih vzrokov, bodisi je to varstvo otrok, višja sila, nimajo možnosti prihoda na delo ali kateri drug razlog povezan s trenutno situacijo, bo enakovreden statusu delavcev na čakanju. A kaj to pomeni? Zaposlenim, ki so na čakanju bo od uveljavitve zakona do 31.maja 2020 prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje krila država, nadomestilo za odsotnost z dela zaradi zdravstvenih težav bo krila ZZZS in ne delodajalec, pri tem pa vse pravice zavarovancev ostanejo nespremenjene. Socialna podpora bo namenjena tudi samozaposlenim, teh je v Sloveniji približno 100.000, ki zaradi epidemije ne morejo izvajati svojih storitev ali svojo dejavnost opravljajo v zelo malem obsegu in si s tem ne morejo zagotoviti primernega prihodka za preživetje. Socialna podpora bo samozaposlenim zagotovljena do 31.maja 2020 in sicer tako, da bodo ti upravičeni do mesečnega dohodka, ki bo znašal 70% neto minimalne plače. Država jim bo tudi nakazovala prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in tako kot delavcem na čakanju, tudi samozaposlenim vse pravice zavarovancev ostanejo nespremenjene. Vse kar morajo samozaposleni narediti, da jim bo socialna podpora omogočena je, da preko posebne aplikacije z določeno izjavo razglasijo, da jih je nastala kriza prizadela. Ta izjava bo tudi javno dostopna.       

Socialna podpora v obliki finančnega dodatka. Foto: Pixabay

Bo socialna podpora namenjena tudi upokojencem?

Vlada je z namenom, da izboljša socialni položaj tistih, ki jih je epidemija koronavirusa  še posebej prizadela, sprejela dodatne ukrepe. Po mnenju vlade so starejši upokojenci, ki prejemajo nizke pokojnine najbolj izpostavljeni med drugim tudi finančnim posledicam epidemije, zato bo njim namenjena dodatna socialna podpora, ki bo izplačana kot solidarnostni dodatek k pokojnini. Prejeli jo bodo le tisti, katerih pokojnina ne presega 700 evrov, kar pomeni, da upokojenci s 705 evrov pokojnine niso upravičeni do t.i. solidarnostnega dodatka. Kakšna pa bo višina socialne podpore namenjene upokojencem? Upokojenci, ki prejemajo do 500 evrov pokojnine, bodo dobili 300 evrov dodatka. Tisti, ki imajo med 500 in 600 evrov visoko pokojnino, bodo prejeli 230 evrov in tisti s pokojnino med 600 in 700 evrov bodo dobili dodatka 130 evrov. Solidarnostni dodatek bo izplačan 15. aprila 2020. Tovrstna socialna podpora se ne bo upoštevala k osebnim prihodkom tako, da ne bo vplivala na upravičenost do drugih socialnih pomoči, pomoči na domu ali na dohodnino.

V sindikatu Mladi plus so nezadovoljni z dosedanjimi ukrepi, ki jih je vlada sprejela. Opozarjajo, da je socialna podpora nerealno zasnovana predvsem pri pogojih za pridobivanje pomoči samozaposlenih. Prav tako so v sindikatu izpostavili dejstvo, da vlada ni primerno poskrbela za pomoč mladim, ki opravljajo študentsko delo, ljudem, ki opravljajo delo preko avtorske ali podjemne pogodbe ter tistim s popoldanskim s.p.-jem. Predlagali so, da se mladim do konca študijskega leta oprosti plačevanje najemnine in odpiše dolgove nastale zaradi izobraževanja v izrednih študijskih programih.

Vlada zagotavlja, da niso pozabili nikogar in tako bodo dodatni ukrepi zajeti v drugem paketi pomoči, ki je že v pripravi.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice