Naprej na vsebino

Terapija na daljavo ali kako človeku izprazniti srce in denarnico

S pojavom koronavirusa smo zaživeli v izolaciji v okviru lastnih družin in lastnih stanovanj. Temu primerno smo prilagodili tudi naš odnos do vsakdanjih potreb. Marsikdo, ki je bil prej navajen domala vsak dan obiskovati trgovske centre, športne centre, fitness klube, ipd., je v tem času svoje navade prilagodil glede na obstoječe stanje. V trgovino gremo, ko je zares nujno potrebno, športne aktivnosti izvajamo v glavnem v stanovanju s pomočjo različnih fitness pripomočkov ali vodene telovadbe preko TV ali spleta.

Skrb za zdravje na daljavo

Tudi obisk zdravnika poteka le v nujnih primerih. Če zbolimo, pokličemo zdravnika po telefonu ali mu pišemo po elektronski pošti. Glede na opisano stanje nam zdravnik predpiše terapijo, če je potrebno nam izda elektronski recept za zdravila.

V »korak s časom« so zakorakali tudi različni zdravilci, ki se ukvarjajo z alternativnim zdravljenjem, s pomočjo različnih energij. Na različnih spletnih straneh lahko vidimo veliko ponudbe, različnih zdravilcev, ki ponujajo na daljavo zdravljenje in čiščenje, tako človekove notranjosti, kot tudi stanovanja.

Alternativna oblika zdravljenja ima široko ponudbo

Ponudba, ki je na voljo, je zelo široka. Zdravilci namreč ponujajo prebujanje talentov, spreminjanje miselnih in čustvenih vzorcev, spreminjanje omejujočih prepričanj, zmanjšanje stresa, odpravljanje različnih bolečin, ustvarjanje občutka blagostanja, fizično in čustveno ozdravljenje, večjo ustvarjalnost, krepitev imunskega sistema, duhovno in osebnostno rast, depresijo, čustvene blokade, razstrupljanje telesa, čiščenje stanovanja od negativnih energij, stabilnost na ljubezenskem področju, denarno stabilnost, itd.

Ob tem se je potrebno vprašati, kaj zares pomenijo takšne storitve ter ali res lahko človeku pomagajo k izboljšanju kvalitete življenja. Še bolj pomembno je vprašanje ali lahko takšne prakse pustijo v človeku tudi negativne posledice.

Foto: Pixabay

Cilj zdravilcev je dober zaslužek v kratkem času

Skupni imenovalec vseh ponudnikov je zaslužek. Omenjene terapije potekajo v glavnem preko telefona ali videopovezave. Cena pogovora se giblje okrog 2 € na minuto. Terapije so različno dolge, približno med 30 in 60 minut. Marsikdo ima tudi več terapij. To pomeni, da se cena ene terapije giblje med 60 in 120 €. Ena izmed možnosti je tudi ta, da človek po elektronski pošti opiše stanje samega sebe ali stanovanja, na podlagi česa mu zdravilec izstavi račun.

Alternativne terapije lahko v človeku pustijo trajne posledice

Kljub temu da gre pri takšnih terapijah za dokaj visoke zaslužke, je denarni strošek še najmanjši problem. Največji problem, ki se pojavi je, da lahko takšne terapije pustijo v človeku trajne posledice za vse življenje. Kot je bilo že omenjeno, gre pri tovrstnem zdravljenju ali čiščenju za pretok različnih energij. Problem, ki se tu pojavi je, da nihče, niti terapevt, še manj pa klient, ne vesta za kakšno vrsto energije gre pri določenem posegu.

Če bi šlo zgolj za golo izpraznitev klientove denarnice, zadeva ne bi bila toliko problematična, problem nastane, ker lahko določena energija, za katero ne vemo kakšna je, pusti v človeku negativne posledice. Iz fizike poznamo nekaj vrst energij, npr. kinetična, potencialna, notranja, lastna, prehodne (električna), jedrska, itd.

Ob energijah, ki jih poznamo, vemo kako se moramo obnašati

Za kinetično energijo je značilno, da jo povzroča določeno telo, ki ima vpliv na druga telesa. Če npr. pade na človeka drevo, pomeni, da je drevo sprostilo svojo energijo na človeka. Če ima drevo veliko količino mase, lahko človeka celo ubije. Prav tako dobro poznamo delovanje električne energije, zato ne z rokami ne prijemamo za žice, kjer poteka elektrika, niti ne vtikamo prstov v vtičnice.

Omenjeni energiji dobro poznamo, zato tudi vemo, kako se ob njen obnašati, da nam bo v korist. Če se bomo znašli v območju podiranja drevesa, ne bomo stali pod njim, da nas ne bi ubila njegova kinetična energija, prav tako bomo v vtičnico vtaknili vtikač za določen aparat, namesto svojih prstov.

Če se vrnemo na tematiko zdravljenja in čiščenja s pomočjo energij, gre tukaj za ogromen nepopisan list. Energije, ki smo jih našteli zgoraj, niso vse energije, ki obstajajo, ampak so samo tiste, ki jih poznamo. Samo, če vzamemo jedrsko energijo, vemo da kljub našem poznavanju, lahko ob neprevidnem ravnanju z njo, naredi škodo celotni svetovni populaciji.

Pri vedeževalskem procesu se sproščajo neznane energije

Neprimerljivo večjo škodo lahko naredijo človeku energije, ki se sproščajo v t.i. vedeževalskem terapevtskem procesu. Pri tem je potrebno povedati, da gre pri večini primerov za golo praznjenje denarnic, kjer ponudniki v resnici na podlagi določenih glasov ali telesnih gibov ustvarjajo vtis, da zdravijo, oz čistijo človeka ali prostor. Če se človek bolje počuti, je to izključno zaradi psihološkega t.i. placebo učinka.

Težava nastane tam, kjer terapevt zares kliče nepoznane energije na določenega človeka. Pri tem gre za popolnoma neznane energije, od katerih lahko rečemo samo to, da so, ne moremo pa ničesar reči o njih, kakšne so. Pri tem gre za poseg v duhovni svet, ki je prepleten z dobrim in slabim.

Foto: Pixabay

Dobra in (ali) zla energija

Dve vrste energij, ki prihajata iz duhovnega sveta sta energija Svetega Duha in energija hudega duha. Pri Svetem Duhu gre za tretjo Božjo osebo Svete Trojice, ki deluje povsem svobodno, kolikor hoče in kako hoče. Človek sprejema Svetega Duha, ne glede na njegovo počutje. Ni pomembno ali je uspešen ali zdrav, ker to ni cilj človekovega življenja. Cilj človeka je, da je v stanju povezanosti z Bogom, ne glede na zunanje okoliščine. Gre za preprosto sprejetje življenja, takšnega, kot je.

Kot primer vzemimo Jezusa Kristusa. Kljub temu da je bil na križu v skrajno nezavidljivem položaju, je bil poln Svetega Duha, ki ga je v trpljenju povezoval z Očetom. Ta povezanost mu je omogočila, da je na videz brezizhodno situacijo spremenil v največjo zmago, ko je tretji dan vstal od mrtvih. Tako ni cilj človeka trenutno dobro počutje, ampak njegovo končno stanje. Vstajenje za človeka je njegovo odrešenje, oz. notranja svoboda.

Sposobnost razločevanja med dobrim in slabim

Kadar želi človek nekaj na vsak način doseči bodisi zdravje bodisi uspeh in želi pri tem uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, takrat se rad vmeša hudi duh. V evangeliju lahko beremo, da je hudič ponujal Jezusu slavo, čast in materialne dobrine. Le kdo si tega danes ne želi! Vendar je Jezus vse to zavrnil, ker je vedel, da prihaja od hudiča in ne od njegovega Očeta. Po domače lahko rečemo, da je znal razločevati, zato je vedel, da mu lahko tudi na videz dobre stvari, na dolgi rok škodijo.

Pri terapijah, ki jih ponujajo različni zdravilci gre ravno za to, da nihče ne pozna ozadja, kar pomeni, da niti terapevt niti klient ne obvladata osnov razločevanja. Lahko je celo res, da bo, vsaj na prvi pogled terapija uspela. Lahko, da bo človek zares obogatel, lahko da se bo res dobro počutil, lahko da bo res uspešen na poslovnem področju, vendar je potrebno videti, kaj se bo v resnici zgodilo s človekom na dolgi rok. Hudi duh sicer človeku omogoča navidezno uspešnost, vendar na dolgi rok terja drag račun.

Pri vseh teh oblikah zdravljena, čiščenja, ipd, gre za to, da človek v prvem trenutku zares dobi, kar je želel, vendar sčasoma postane vse bolj depresiven in nesrečen. Dobro počutje je bilo samo navidezno in trenutno. Uspeh na ljubezenskem, poslovnem ali kakšnem drugem področju, je kratkotrajen. Marsikdo ne zdrži več hudega pritiska izpraznjenosti in naredi samomor.

Iskati srečo v sebi in ne zunaj sebe

Pri vsem opisanem je glavna težava v tem, ker človek išče srečo zunaj sebe, namesto, da bi jo iskal v sebi. Vsaka zunanja stvar, lahko daje človeku samo trenutno in navidezno zadovoljstvo, ne more pa mu omogočiti trajne sreče. Zato gre pri vprašanju kvalitete življenja predvsem za to ali v resnici vem, kdo sem ter ali lahko zaupam samemu sebi.

Samemu sebi lahko zaupam, če imam odprt prehod do svoje najgloblje notranjosti v kateri prebiva Sveti Duh. Ta mi omogoča, da imam zdrav odnos do sebe, do drugih ljudi in do stvari, ki so mi na voljo. Sveti Duh nam tudi daje življenjsko trdnost, posebej v časih, ko so negotovi. V negotovem času živimo ravno sedaj, ko je razglašena pandemija koronavirusa. Zato imajo razni samooklicani zdravilci uspeh le pri tistih ljudeh, ki so izgubili stik z notranjostjo in so tako sami v sebi razklani.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice